LVD TL 2665 fiber laser cutting machine
LVD tube laser TL 2665 cutting head
Tube laser TL 2665 FL
LVD Tube laser cutting machine TL 2665 magazine loader
Tube laser cutting machine cut parts
Tube cutting laser cut parts
LVD TL 2665 fiber laser cutting machine
LVD tube laser TL 2665 cutting head
Tube laser TL 2665 FL
LVD Tube laser cutting machine TL 2665 magazine loader
Tube laser cutting machine cut parts
Tube cutting laser cut parts

TL 2665

Flexibilné rezanie rúr a profilov

TL 2665 je skonštruovaný tak, aby si efektívne poradil s rezaním celého radu rúr a profilov. Automatické funkcie pre nastavenie a chod prinášajú vysokú úroveň procesnej spoľahlivosti. 7-polohový predný nakladač umožňuje jednoduché poloautomatické vkladanie rúr pre veľkoobjemovú výrobu.

  • Režte okrúhle, štvorcové, obdĺžnikové trúbky a rúry, C-kanály a uhlové železo
  • 3 alebo 4 kW vláknový laser
  • Maximálna dĺžka rúr 7925 mm, priemer 165 mm

Hlavné prvky

Najmodernejšia rezacia hlava

Obrábanie rúr a profilov s vysokou produktivitou. Moderná rezacia hlava má dva body ochrany proti nárazu – vertikálny a rotačný. Automatický systém odstupovej vzdialenosti udržiava pevnú vzdialenosť medzi tryskou a povrchom materiálu pre dosiahnutie nepretržitého bezchybného rezania.

Zásobníkový predný nakladač

7-polohový zásobníkový predný nakladač urýchľuje nakladanie rúr a upne ich do polohy pre zarovnanie a kvalitné výsledky rezania. Umožňuje nakladanie a vykladanie z tej istej strany.

Detekcia priehybu

Bočný snímací laser automaticky zistí a vykompenzuje všetky priehyby alebo výčnelky po dĺžke rúry.

Kompenzácia skrútenia

Systém automatickej kompenzácie skrútenia sa prispôsobuje deformáciám materiálu.

Upínacie puzdro a stála podpera rotačnej osi

Samocentrovacie upínacie puzdro sa automaticky nastavuje na rôzne geometrie rúr. Servom riadený prívodný systém používa niekoľko zdvíhačov na zdvihnutie rúry zo zásobníka do upínacieho puzdra. Každý zdvíhač má zariadenie na vycentrovanie rúry, ktoré ju centruje so stálou podperou a upínacím puzdrom. Zdvíhače sú riadené servom a sledujú obrysy rúry, aby ňou pohodlne manipulovali, otočili a podopierali ju.
 

Softvér na rezanie rúr

Účinný nástroj na projektovanie, rezanie a úsporné rozmiestnenie potrubí a konštrukčných profilov. Importovaným dielcom pridajte karty a funkcie alebo nakreslite dielce od nuly. Úsporné rozmiestnenie jedného alebo viacerých dielov, vybavenie a spájanie rôznych úloh znižuje plytvanie materiálu a vytvára optimalizované programy.

Technické údaje

Voliteľné doplnky

Podávač zväzkov

Automatický systém podávania rúr umožňuje obrábanie celého zväzku rúr bez prerušenia. Podávač zväzkov udrží až 1800 kg zásob neopracovaných rúr a dá sa naložiť použitím vidlicového vozíka zo zadnej časti stroja.

Na mieru upravený výstup

Vykladanie dielcov zjednodušujú rôzne výstupné automatizačné zariadenia vrátane dopravníkov a triedičov dielcov.

Dopravník na odpad a triedenie, padacia šachta

Odpadový manažment zlepšuje efektivitu výroby. Dopravník odpadu premiestňuje odpad do koša v zadnej časti stroja. Funkcia padacej šachty zabezpečuje, že odpad a hotové diely budú oddelené.

Detekcia švov

Automatizovaný systém detekcie švov zabezpečuje, že každá rúra bude vždy správne otočená. Na elimináciu falošných čítaní švov používa dve kamery.

Zberač prachu

Vysokovýkonný zberač prachu vyžaduje menej časté výmeny filtrov než iné dizajny, čo znižuje náklady na ich likvidáciu. Systém sa dá ľahko nastaviť a vyžaduje minimálnu údržbu.