Softvér

CADMAN® je odpoveď spoločnosti LVD na plnú integráciu procesu. Pomocou extenzívnej komunikácie s hlavnými business systémami, CADMAN pomáha optimalizovať celý proces výroby, a to od nacenenia, vytvorenia zákaziek, odhadovaných a skutočných výrobných časov až po vysekávanie, ohýbanie, laserové rezanie a iné úkony. Smart továreň sa tak stáva realitou. CADMAN-Flow je jediným prístupovým bodom ku kompletnému softvérovému balíku, ktorý spája všetky softvérové moduly CADMAN.

Získajte viac informácií o našom kompletnom rade softvér

Softvér pre efektívnejšiu výrobu plechov

Tento softvér automatizuje množstvo úkonov, ktoré pomáhajú zefektívniť výrobnú prevádzku, zvýšiť výkon, kvalitu a efektivitu. Výkonný softvérový balík zefektívňuje celý výrobný proces od odhadu práce až po dodanie. 

LVD ponúka softvérový balík CADMAN® zložený z viacerých modulov, ktorých základom je inteligentná centrálna databáza. Dotykové ovládanie LVD pre ohýbanie, laserové rezanie a dierovanie v kombinácii s CADMAN softvérom zabezpečuje intuitívnu komunikáciu medzi operátorom a strojom. Robustný priemyselný tablet Touch-i4 je spojený s CADMAN databázou pre okamžité zobrazovanie výrobných údajov v reálnom čase. 

CADMAN-B je industriálnym etalónom pre ohýbacie  CAM softvéry. Automaticky určí najvhodnejšiu ohýbaciu sekvenciu, ohýbací program, nástroje, pozíciu nástrojov a zadných dorazov a zakaždým vytvorí presný rozvinutý tvar. Dokáže vypočítať ohýbacie riešenia pre diel, dávku alebo počítať úplne automatizovane použitím režimu simulácie.

CADMAN-L importuje na laserové rezanie 2D súbory, vytvorí optimálne rozmiestnenie a následne sa v reálnom čase spojí s technologickými súbormi dostupnými na laserovom stroji. Výsledkom je NC program založený na najnovších technológiách, ktoré môžu byť použité priamo na stroji. Automatizované funkcie zahŕňajú optimalizované využitie plechu, fly-cut, tvorbu zvyškov a predchádzanie kolíziám. 

CADMAN-P optimalizuje programovanie dierovacích lisov LVD. Obsahuje údaje dierovacích sekvencií, automatický výber nástrojov, dierovanie bežných a neobvyklých línií a úplnú podporu komplexného dierovania a tvarovania s optimalizáciou výmeny nástrojov. 

CADMAN-SIM je inteligentné programové softvérové riešenie pre automatizáciu robotizovaných ohraňovacích buniek. Za menej ako 10 minút automaticky vypočíta riešenie pre ohýbanie, dráhu robota bez kolízií, pozíciu úchopu a manipuláciu s dielom. Odstraňuje potrebu učenia robota a umožňuje proces „Art to Part“ do 20 minút.

CADMAN-SDI (Smart Drawing Importer) uľahčuje importovanie CAD súborov, výpočet nákladových položiek a importuje súbory až v 40 rôznych formátoch. 

CADMAN-JOB spája centrálnu databázu CADMAN, ERP systém, CAM a výrobu pre integrovaný procesný tok. Softvér v reálnom čase vytvára, klasifikuje a zoskupuje úlohy na celkovú výrobu plechov.

Všetky produkty CADMAN sú kompatibilné s Priemyslom 4.0.