Plechové komponenty

Poskytovatelia služieb cez subdodávky sa spoliehajú na strojné zariadenie LVD, ktoré umožňujú Priemysel 4.0, na modulárne automatizačné riešenia a softvér, vďaka ktorým budú naďalej flexibilní a konkurencieschopní a urýchlia procesný tok pre optimalizáciu kritického procesu „objednávka na hotovosť“.