Jednohlavové dierovacie lisy

Dierovacia hlava s 20 stanicami ponúka flexibilitu pre indexovanie všetkých nástrojov na plných 360 stupňoch pre akýkoľvek uhol a takisto zvýšenú kapacitu tvarovania pre výrobu profilov do výšky 75 mm. Výsledkom je menej nastavovacieho času, väčšia výrobná kapacita a schopnosť spracovávať rôzne dielce.