Železničné vozy

Výrobcovia železničných vozov vyžadujú vysokokapacitné stroje na spracovanie plechov pre presné rezanie a ohraňovanie materiálov s vysokou pevnosťou v ťahu. Veľkoformátové a XXL laserové rezacie zariadenia od LVD efektívne vyrábajú veľké a ťažké diely ako sú podvozky a karosérie železničných vozov. Tieto zariadenia spolu s ohraňovacími lismi pre veľké zaťaženie a technológiami ako je Easy-Form® Laser pre adaptívne laserové ohraňovanie si odborne poradia s konštrukčnou oceľou, ktorá sa využíva pre vysokú nosnosť. Pre trúbkovú konštrukciu rámov ponúkajú LVD lasery na rúry vysokú kvalitu rezania, minimálnu variáciu a procesnú efektivitu vláknového lasera.

 

Nákladné vozidlá a autobusy

Pri rastúcom dopyte po nákladnej a osobnej doprave sa výrobcovia nákladných vozidiel a autobusov spoliehajú na pokročilé výrobné zariadenia, ktoré im odkážu vyrobiť kvalitné komponenty pri nízkych nákladoch a často pomocou automatizácie. Kľúčovým riešením pre toto odvetvie je znižovanie hmotnosti vozidla pre zvýšenie nosnosti a zníženie prevádzkových nákladov. LVD Taurus, ktorý dokáže pracovať pri veľkom zaťažení a má expanzívny stôl až do dĺžky 42 metrov, bol jedinečne vyvinutý pre veľkoformátové rezanie ocele s vysokou pevnosťou, ktorá sa čoraz viac používa v karosériách vozidiel. Robotické ohraňovacie systémy LVD spoľahlivo vytvarujú aj tie najzložitejšie komponenty pri vysokej rýchlosti a presnosti, čo výrazne zníži náklad na jednotlivé diely.

 

Stavba lodí

Zdĺhavý a komplexný proces ako je stavba lodí si vyžaduje veľké pláty a rôzne vedľajšie konštrukčné skupiny, ktoré obsahujú konštrukčné prvky. Laserové obrábacie zariadenie Taurus XXL od LVD rieši potreby týchto mimoriadne veľkých dielov svojím modulárnym dizajnom, ktorý sa začína so stolom s dĺžkou 10 metrov, ktorý sa dá zväčšiť až na 42 metrov. Taurus si poradí s obrobkami do šírky 3 200 mm a do hrúbky 30 mm. Ťažké ohraňovacie lisy XXL PPEB-H tvarujú vysokovýkonné materiály náročné na ohýbanie. Ohraňovací lis zaručí presnosť náročných ohraňovacích úkonov použitím adaptívnej ohraňovacej technológie a na mieru vytvoreným korunovacím systémom.