HVAC, výťahy a dopravné systémy

Odvetvie sa presúva k menším dávkam a komplexnejším, precíznym konštrukčným skupinám zložených z jedného kusu, s čím prichádza požiadavka po vysoko flexibilných výrobných zariadeniach. Dierovací lis Strippit PX dokáže vysekávať, tvarovať, ohýbať a dierovať za účelom efektívneho dokončenia viacerých procesov na jednom stroji, a to aj vrátane zložitých trojrozmerných dielcov. Modulárne automatizačné systémy LVD MOVit v na mieru upravených vežových a skladových konfiguráciách umožňujú automatizovanú, nepretržitú a neprerušovanú výrobu. LVD pre optimalizáciu celého procesného toku za účelom dosiahnutia zvýšenej produktivity a znížených nákladov na dielec ponúka kompletnú súpravu softvérových produktov CADMAN®. Efektivita a flexibilita produktov LVD, ktoré umožňujú Priemysel 4.0, robí zo Smart Factory realitu.