Automatizácia

Automatizačné systémy MOVit zvyšujú produktivitu strojov LVD na laserové rezanie a vysekávanie a predstavujú celú škálu od základných nakladacích/vykladacích systémov až po kompletné uloženie, získavanie a skladovanie materiálu.

Laserová automatizácia

Automatizované stroje na rezanie pomáhajú firmám udržať si konkurencieschopnosť vďaka zvýšenej efektivite, presnosti a lepšej bezpečnosti. Existujú rôzne typy laserovej automatizácie. Automatizované stolné lasery obsahujú nakladacie/vykladacie alebo skladové automatizačné systémy, ktoré výrazne zvyšujú produktivitu tým, že skracujú prestoje medzi úlohami. Podávače zväzkov sú hodnotným komponentom laserov na rezanie rúr, pretože zvyšujú presnosť a bezpečnosť na pracovisku.

Flexibilné automatizačné systémy optimalizujú prevádzku a znižujú potrebu manuálnej práce, vďaka čomu sa pracovníci môžu viac sústrediť na úlohy s vyššou hodnotou. Znižuje sa tak počet chýb a riziko zranení. Automatizačný laser tak môže viesť k bezpečnejšiemu pracovnému prostrediu a zníženiu nákladov na poistenie. 

Automatické stroje na rezanie rúr obsahujú podávač zväzkov, ktorý podáva a polohuje zväzky rúr a profilov do lasera na rezanie rúr pre spracovanie. Podávače zväzkov zvyšujú presnosť, znižujú riziko chýb, súvisiace s ručnou manipuláciou s rúrami a profilmi a zlepšujú bezpečnosť na pracovisku.

Laserová automatizácia navyše umožňuje výrobcom zhromažďovať dáta pre optimalizáciu ich výrobného procesu, čo v konečnom dôsledku vedie ku kvalite výrobkov a ziskovosti.