Skrine, kovové dielce a kryty, systémové komponenty

Laserové rezacie zariadenia LVD zvyšujú rýchlosť, presnosť a kvalitu rezania dielcov a zároveň ponúkajú flexibilitu pri reakcii na rýchlo sa meniace požiadavky. Dokážu spracovať aj mimoriadne zložité dielce a súpravy, náročné nátery a materiály a ich všestrannosť prispieva k nižším nákladom na jednotlivé diely. Softvér CADMAN® slúži na optimalizáciu pracovného toku pre lepší výkon a efektivitu.

CADMAN pomáha optimalizovať celé výrobné procesné toky – od riadenia výroby, komunikácie, plánovania a riadenia až po vysekávanie, ohraňovanie a laserové pálenie.