Laboratórne zariadenia a spotrebiče

Laserové pálenie predstavuje ideálny výrobný nástroj. Táto všestranná a precízna technológia umožňuje komplexnú geometriu komponentov, neskresľuje a vyznačuje sa extrémnou opakovateľnosťou, procesnou rýchlosťou a nízkymi nákladmi. Laserové pálenie si dokáže poradiť nielen s dvojrozmernými tvarmi, ale aj s 3D štruktúrami a rúrami zo železných a neželezných materiálov. Rezanie bez ostrín, precízne hrany a krivky dosiahnuté laserovým pálením znižujú ďalší výrobný čas a náklady, pretože vďaka nim sa môže eliminovať mnoho sekundárnych procesov.

LVD má komplexný rad stolných laserových zariadení a laserových strojov na rezanie rúr v celej škále formátov veľkostí plechov, ktoré vyhovujú všetkým potrebám. Laserové systémy sa pre optimálnu priepustnosť dajú pripojiť k automatizovanej manipulácii s materiálom a ku skladovaniu.