Szafy, części metalowe i pokrywy, komponenty systemu

Lasery LVD zwiększają wydajność produkcji oraz precyzję i jakość wycinanych detali. Są również niezwykle elastyczne, aby móc szybko reagować na zmieniające się wymogi rynku. Niesamowita wszechstronność, w tym możliwość obróbki bardzo złożonych komponentów i zespołów oraz praca nad wymagającymi powłokami i materiałami, pozwala obniżyć jednostkowy koszt produkcji. Oprogramowanie CADMAN® powstało z myślą o optymalizacji procesów w celu uzyskania lepszych wyników i wyższej wydajności. CADMAN pomaga usprawniać cały przebieg procesu produkcyjnego- od kontroli produkcji, komunikacji, planowania i zarządzania po wykrawanie, gięcie i cięcie laserem.