LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI
LVD Software Cadman-SDI

CADMAN-SDI

Smart drawing importer

CADMAN-SDI kombinuje dva výkonné moduly pre importovanie a úpravu súborov. Smart Drawing Importer jednoducho importujte všetky štandardné formáty, pôvodné súbory a konštrukčné skupiny podľa dielov alebo šarží a definuje nákladové položky na výrobu. Integrovaný balík priameho 3D modelovania CAD BricsCAD® umožňuje úpravu a opravu modelu plechu.

  • Importuje až 40 rôznych formátov súborov
  • Umožňuje výpočet nákladov na výrobu
  • Kontroluje vyrobiteľnosť dielcov

Hlavné prvky

Zjednodušená príprava súborov

Rýchlo a ľahko importuje 3D výkresy z vyše 40 formátov súborov počas prípravy na výrobu. Súbory importuje po jednom, v skupinách alebo posiela súbory z vášho ERP systému na automatické spracovanie. CADMAN-SDI dokáže importovať všetky detaily spojené s pôvodným súborom ako sú názov dielca a materiál.

Umožňuje efektívnu analýzu nákladov

CADMAN-SDI definuje relevantné nákladové položky a tieto dáta umožňuje exportovať pre presnú analýzu nákladov na výrobu. Väčšina používateľov používa CADMAN-SDI v procese cenotvorby: softvér pošle dielce z ich ERP systému do CADMAN-SDI a vytvorí nákladové položky, ktoré potom exportuje späť do ERP systému. Ten úplne automaticky vytvorí cenovú ponuku s kompletnou kontrolou vyrobiteľnosti.

Stanovuje vyrobiteľnosť

Už nebudete stanovovať ceny dielov, ktoré nedokážete vyrobiť rentabilne. CADMAN-SDI kontroluje súbory pre potenciálne chyby v kreslení a vyrobiteľnosť dielov. Identifikuje oblasti, ktoré môžu byť pre výrobu problematické, drahé alebo dokonca neuskutočniteľné. CADMAN-SDI dokáže vytvoriť kompletné riešenie pre ohýbanie a zabezpečiť realizovateľnosť výroby.

Robustný balík pre priame 3D modelovanie CAD

BricsCAD® umožňuje detailnú kontrolu, úpravu alebo opravu importovaného 3D súboru plechu. Poskytuje rozpoznanie prvkov ohybu, nechá Vás upraviť spoj na ohyb, vytvoriť reliéfy ohybu, zárezy atď. Používatelia CADMAN-SDI získavajú plnú licenciu BricsCAD Platinum.

Integrácia procesu

CADMAN-SDI je kompatibilný s CADMAN-B a CADMAN-P/L a vytvorením zákazky na výrobu aktívnych dielcov môže spustiť zákazku v CADMAN-JOB. Súbory sa použijú na výrobu alebo sú uložené ako súbory STEP či OSM v databáze technológií CADMAN.

Voliteľné doplnky

Dostupný doplnok SolidWorks®