Touch i4 industrial tablet collecting data
LVD Software Touch-i4
LVD Software Touch-i4
Touch i4 industrial tablet collecting data
LVD Software Touch-i4
LVD Software Touch-i4

Touch-i4

Dáta stroja v reálnom čase vždy poruke

Priemyselný tablet Touch-i4 zbiera dáta stroja v reálnom čase a následne sú bezdrôtovo k dispozícii na náhľad a je možné ich spravovať cez intuitívne dotykové rozhranie. Touch-i4 ponúka náhľad do každodennej prevádzky a poskytuje kľúčové dáta, aby ste o výrobe mohli vykonávať informované rozhodnutia. Touch-i4 je možné používať aj ako pomocníka pri triedení a validácii dielcov na optimalizáciu zákaziek pripravených na ďalší úkon.

  • Voliteľný doplnok pre CADMAN-JOB
  • Ponúka KPI (kľúčové ukazovatele výkonnosti) na jednotlivé stroje
  • Poskytuje triediacu a validačnú funkciu
     

Hlavné prvky

Dáta stroja k dispozícii nonstop

Touch-i4 ponúka prehľad všetkých strojov a detailov každého obrábacieho centra v rôznych režimoch tak, aby ste boli vždy informovaní.

História KPI

Pomocou kľúčových ukazovateľov výkonnosti vrátane OEE analýzy poskytuje plnú viditeľnosť a diagnostiku histórie výkonnosti dielne.

Režim budúceho pracovného zaťaženia

Pozrite si a naplánujte budúce pracovné zaťaženie podľa celkovej kapacity, technológie a jednotlivých strojov.

Triediaca a validačná funkcia

Trieďte a validujte dielce podľa typu stroja, identifikácie, množstva narezaných plechov, zvyškov a narezaných dielov pre optimalizáciu zákaziek pripravených na ďalší úkon.

Triedenie a validácia tlačených štítkov

Vytlačte ID štítky pre dielce. Nakonfigurujte informácie na štítku, jeho veľkosť a typ z ľubovoľnej tlačiarne, ktorá je konfigurovateľná s Windows®.

Miesta režimov

Priraďte dielec k nosiču; priraďte nosiče k vopred definovanému miestu podľa výrobnej zákazky.

Externé operácie

Sledujte vývoj úlohy na strojoch iných značiek než LVD.