LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB

CADMAN-JOB

Vylepšený tok procesu

CADMAN-JOB slúži ako centrálne výrobné riadenie pre zlepšenie celkového toku procesov v dielni. Spája kanceláriu s dielňou pre spravovanie úloh a dosiahnutie vyššieho výrobného výkonu, minimalizovanie nastavení, pre optimalizovaný pracovný tok, poskytovanie viditeľnosti v reálnom čase a plnú transparentnosť výrobného procesu plechov.

  • Tok z kancelárie do dielne bez použitia papierov
  • Spája centrálnu databázu, ERP, CAM a dielňu
  • Vytvára, klasifikuje a zoskupuje úlohy na výrobu plechov

Hlavné prvky

ERP pripojenie

Presmerujte úlohy zo svojho ERP systému do CADMAN-JOB, znížte počet manuálnych tokov a vylepšite prevádzkovú efektívnosť. Všetky dáta, ktoré získa CADMAN-JOB, sú exportované späť do ERP systému pre aktualizácie stavov a analýzu dát.

Prehľad výroby

CADMAN-JOB poskytuje jeden prehľad dielcov a pracovných zákaziek v dielni v reálnom čase. Každú objednávku preskúma, filtruje a zoskupuje ich pre minimálne nastavovanie, klasifikuje a zoskupuje úlohy pre vyššiu efektivitu.

Sledovanie postupu pri úlohe

Poskytuje priebežný stav úlohy, sleduje výrobný postup pre plnú transparentnosť, ktorá ponúka lepšie riadenie procesu.

Procesná spoľahlivosť

CADMAN-JOB zlepšuje procesnú spoľahlivosť. Poskytuje odhadované a skutočné údaje o časoch výroby, ktoré sa dajú použiť na lepšie plánovanie Vašej výroby v ERP.

Zber dát

Zberom všetkých relevantných dát stroja a úlohy pre štatistickú analýzu, ponúkaním panelu s KPI (kľúčových ukazovateľov výkonnosti) kľúčových metrík a režimom pracovného zaťaženia, ktorý počíta budúce pracovné zaťaženie na stroj, poskytuje CADMAN-JOB informácie pre rozhodnutia, ktoré podporujú zlepšenie podnikania.

Nástroj Smart Factory

CADMAN-JOB interaguje so všetkými modulmi softvérového balíka CADMAN pre programovanie 2D a 3D dielcov a s riadením výroby, aby Vaša Smart Factory fungovala jednoduchšie.

Prepracovania a urgentné zákazky

CADMAN-JOB ponúka flexibilitu pri reakcii na urgentné zákazky a vyriešenia prepracovaní. MES pomocou ovládača Touch-B zaznamenáva dáta o stratených dielcoch, ktoré sú identifikované po rezacích úkonoch a počas ohýbania. Tieto dielce sú znova dostupné pre úsporné rozmiestnenie, čím sa znižuje odpad. Dáta sa exportujú do ERP systému na sledovanie, použitie materiálu a na analýzu príčiny opätovného vypracovania.