Obsługa od A do Z

Peter Vermeulen rozpoczął swoją działalność w 2008 roku. Firma szybko zaczęła odnosić sukcesy jako wszechstronny dostawca, a w 2013 roku przeniosła się do parku przemysłowego, aby umożliwić sobie dalszy rozwój. Klienci zwracają się do firmy Vermeulen Metaal ze zleceniami obróbki rur, toczenia, frezowania i wytwarzania elementów z blachy. Od półproduktów aż po kompletne zespoły.

Innowacja i nadążanie za najnowszymi osiągnięciami techniki są kluczem do strategii przedsiębiorstwa. „Chcemy być kimś więcej niż tylko dostawcami i jak widać chcą tego również klienci. Dlatego już na bardzo wczesnym etapie rozmawiamy z klientem i udzielamy rad w zakresie wykonalności, stosunku kosztów do korzyści, rysunku oraz projektu.

Zajmujemy się całym procesem produkcyjnym, odciążając klienta aż po końcową dostawę” — podkreśla Peter Vermeulen, Dyrektor Zarządzający.

Firma Vermeulen Metaal zdecydowała się na zakup lasera światłowodowego Phoenix, 220-tonowej prasy krawędziowej Easy-Form oraz pełnego pakietu oprogramowania CADMAN®. „Całość odczuć związanych z zakupem przekonała nas do wyboru rozwiązań LVD. Dobrze przygotowaliśmy się do zakupu i wszystko szczegółowo omówiliśmy. Dało nam to pewność, że będziemy otrzymywać odpowiednie wskazówki również po zakupie. Wierzymy, że z LVD osiągniemy sukces”. „Trzy osoby brały udział w programie szkolenia podstawowego i uczą się dalej poprzez doświadczenie. Teraz jesteśmy w stanie przeszkolić nowego operatora na prasie krawędziowej lub wycinarce laserowej w ciągu tygodnia, dzięki czemu może szybko rozpocząć pracę. Intuicyjny ekran dotykowy jest w tym niezwykle pomocny" — podkreśla Ruud van den Boom, kierownik ds. działalności.

Oprogramowanie myśli razem z nami

Oprogramowanie odegrało ważną rolę w przekształceniu firmy. „To właśnie na tym zyskujemy najwięcej”, stwierdza Peter Vermeulen. „Prace przygotowawcze zostały zredukowane do minimum, a nasze plany są bardziej niezawodne. Kiedyś musieliśmy ręcznie sprawdzać wszystkie rysunki pod kątem wykonalności, teraz importujemy całe pliki 3D, uzyskujemy obliczenia i właściwe rozwiązanie gięcia w ciągu kilku sekund. Można rzec, że oprogramowanie zastanawia się nad najlepszym sposobem wytwarzania naszych produktów razem z nami”.

„Zapewnianie pełnej obsługi naszym klientom oraz elastyczność są dla nas kluczowe. Pracujemy projektowo, ale często dostajemy pilne zgłoszenia „Zajmujemy się całym procesem produkcji, odciążając klienta aż po końcową dostawę". Obejrzyj referencje firmy Vermeulen wymagające szybkiej reakcji. System zapewnia nam elastyczność w zakresie szybkiego planowania pilnych zgłoszeń” — dodaje Ruud van den Boom.

Plany na przyszłość

Firma wymieniła wycinarkę laserową CO2 na maszynę do cięcia laserem światłowodowym Phoenix. „Tniemy głównie stal, stal nierdzewną i aluminium o grubości do 25 mm. Obecnie jesteśmy w stanie wyciąć o 60–70% więcej produktów na godzinę, zużywając na sztukę około 25–30% dotychczasowej ilości energii elektrycznej. Zwiększona prędkość cięcia zmniejsza także zużycie gazu”. Jakie są plany na przyszłość? Peter Vermeulen oświadcza: „Kolejnym krokiem jest połączenie oprogramowania CADMAN-JOB z systemem ERP. Informacja zwrotna dotycząca cen i faktycznych godzin pracy pozwala po zakończeniu zlecenia wykonać dokładne obliczenia. Chodzi o to, aby ten proces zautomatyzować”. 

„Maszyny usprawniły cały proces, mamy niższą cenę produkcji i lepsze wskaźniki sprzedaży, a prawie żaden produkt nie jest odrzucany. Mamy więcej kontroli nad planowaniem, co znacznie zwiększa niezawodność dostaw. Wniosek jest taki, że zakup maszyn LVD obniżył nasze koszty, dzięki czemu możemy utrzymać konkurencyjność przez co najmniej pięć lat”.

In 2008, I started my business from home. In 2013 the company moved to an industrial estate and further expanded to what it is now. Customers turn to us for piping, turning, milling and fabricating sheet metal parts. We provide semi-finished products up to complete assemblies. 

We want to be more than a supplier and that's why we sit down with customers at a very early stage to provide advice on feasibility, cost-benefit ratio calculation, drawing and design and we notice there is great demand for these services. Subsequently we take care of the entire production process, completely unburdening the customer right down to final delivery.

The machines are mainly used to cut steel, stainless steel and aluminium up to a thickness of 25 mm.

It was the entire buying experience that convinced us to choose LVD machines. We prepared extensively for the purchase and discussed everything in detail with LVD. We were certain we would receive the right guidance post-purchase as well. We were very confident, in fact. We selected a fibre laser cutting machine, a press brake and all the software that reduces preparatory work to a minimum. That is where our biggest profit lies.

In the past we always received PDF files whereas now we often receive STEP files. These 3D files are the easiest to import into the software. As you can see, the software automatically generates the correct unfolding, checks feasibility and gives accurate dimensions, which is the biggest advantage. We also have our own 3D file package in which we can easily modify the part.

Before we had a CO2 laser cutting machine which consumed a lot of electricity and cutting gas. We made huge strides in this area as well. I think we now consume about 25 to 30% compared to before. The cut capacity has improved by 60 to 70% on the same surface area compared to the old machine.

The software system is certainly flexible. Three people took the basic training program and now continue to learn through experience. We are now able to train a new operator within a week on the press brake or laser cutting machine so they can get started quickly.

We work on a project basis but we also often receive urgent requests that require a response within a few days. The system gives us the flexibility to quickly schedule urgent requests.

The next step is to connect CADMAN-JOB to the ERP system so we can feed prices and actual hours worked back to the ERP system to be able to not just make accurate post-calculations but also to automate this process.

The machines have improved our entire production process, we have a lower cost price and better sales rates and hardly any products are rejected. We have a firm grip on planning, meaning much higher delivery reliability.

The conclusion is that purchasing machines from LVD has reduced our costs, enabling us to remain competitive for at least the next five years.