Ontzorgen van A tot Z

In 2008 start Peter Vermeulen zijn zaak thuis op. Het bedrijf ontpopt zich tot een veelzijdige toeleverancier en verhuist in 2013 naar een industrieterrein om verder uit te breiden. Klanten kloppen aan voor plaatwerkproducten, leidingwerksystemen, draai- en freesonderdelen, losse halffabricaten tot en met complete samenstellingen.

Innovatie en bijblijven met de nieuwste technologische ontwikkelingen staan in de groeistrategie centraal. “We willen meer zijn dan een leverancier en merken de klanten dit ook willen. Daarom zitten we vaak al in een heel vroeg stadium met een klant aan tafel voor advies qua maakbaarheid, berekening van de kost-prijsverhouding, een stukje tekenwerk en ontwerp. 

“Daarna pakken we het hele productieproces op en ontzorgen we de klant tot en met de oplevering,” steekt zaakvoerder Peter Vermeulen van wal. 

Voor hun plaatbewerking kozen ze voor een Phoenix fiberlasersnijmachine, een Easy-Form kantbank met 220 ton drukkracht en de volledige CADMAN® software suite.  “De doorslag voor ons om voor de LVD-machines te kiezen was het hele koopproces. We waren heel goed voorbereid op de aankoop en hebben alles tot in detail doorgesproken met LVD. Dit heeft ons ervan overtuigd dat we ook na de koop de juiste begeleiding zouden ontvangen. Het vertrouwen is groot.”

“We volgende de basiscursus met drie personen en door ervaring leer je vervolgens continu bij. Intussen leren we een nieuwe operator in een week de bediening van een kantbank of een lasersnijmachine aan en kan hij snel aan de slag. Dat de touchscreenbediening van de machines heel gebruiksvriendelijk is, helpt natuurlijk ook,” zegt Ruud van den Boom, manager operations.

De software denkt mee

De software speelde een belangrijke rol in de transformatie van het bedrijf. “Daar zit dan ook onze grootste winst,” beaamt Vermeulen. “De werkvoorbereiding is tot een minimale tijd verkort en we hebben meer controle over de planning. Vroeger moesten we alle tekeningen handmatig op maakbaarheid controleren. Nu kunnen we complete 3D-files inlezen en krijgen we binnen enkele seconden een calculatie en een goede buigoplossing. De software ondersteunt en denkt als het ware mee met ons over hoe dat we producten moeten maken.”

“Bij het ontzorgen van klanten van A tot Z hoort ook flexibiliteit. We werken projectmatig maar krijgen ook vaak spoedopdrachten waar we snel op moeten reageren. Het systeem geeft ons de flexibiliteit om spoedaanvragen snel in te plannen,” vult van den Boom aan. 

Klaar voor de toekomst

Vermeulen verving zijn CO2-lasersnijmachine door een Phoenix fiberlaser. “We snijden hoofdzakelijk staal, RVS en aluminium met diktes tot 25 mm. Wij kunnen nu 60 tot 70% meer producten per uur snijden ten opzichte van de oude machine met een stroomverbruik van slechts 25 tot 30% per gesneden stuk. De snelle snijcapaciteit betekent ook een daling van het snijgasverbruik.” 

Wat zijn de plannen voor de toekomst? Peter Vermeulen: “De volgende stap is om CADMAN-JOB te koppelen aan het ERP-systeem. Door de prijzen en daadwerkelijk gewerkte tijden terug te koppelen naar het ERP-systeem kan je accurate nacalculaties maken. Dat gaan we dan vervolgens automatiseren. “

“De machines hebben ons complete productieproces verbeterd, we hebben een lagere kostprijs, interessantere verkooptarieven en er is nagenoeg geen afkeur meer. Doordat we meer grip hebben op de planning is onze leverbetrouwbaarheid ook enorm gestegen. De conclusie van het verhaal is dat we door de aanschaf van de LVD-machines onze kostprijs hebben weten te reduceren waardoor we zeker de eerste vijf jaar zeer concurrerend mee kunnen doen in de markt.” 

In 2008, I started my business from home. In 2013 the company moved to an industrial estate and further expanded to what it is now. Customers turn to us for piping, turning, milling and fabricating sheet metal parts. We provide semi-finished products up to complete assemblies. 

We want to be more than a supplier and that's why we sit down with customers at a very early stage to provide advice on feasibility, cost-benefit ratio calculation, drawing and design and we notice there is great demand for these services. Subsequently we take care of the entire production process, completely unburdening the customer right down to final delivery.

The machines are mainly used to cut steel, stainless steel and aluminium up to a thickness of 25 mm.

It was the entire buying experience that convinced us to choose LVD machines. We prepared extensively for the purchase and discussed everything in detail with LVD. We were certain we would receive the right guidance post-purchase as well. We were very confident, in fact. We selected a fibre laser cutting machine, a press brake and all the software that reduces preparatory work to a minimum. That is where our biggest profit lies.

In the past we always received PDF files whereas now we often receive STEP files. These 3D files are the easiest to import into the software. As you can see, the software automatically generates the correct unfolding, checks feasibility and gives accurate dimensions, which is the biggest advantage. We also have our own 3D file package in which we can easily modify the part.

Before we had a CO2 laser cutting machine which consumed a lot of electricity and cutting gas. We made huge strides in this area as well. I think we now consume about 25 to 30% compared to before. The cut capacity has improved by 60 to 70% on the same surface area compared to the old machine.

The software system is certainly flexible. Three people took the basic training program and now continue to learn through experience. We are now able to train a new operator within a week on the press brake or laser cutting machine so they can get started quickly.

We work on a project basis but we also often receive urgent requests that require a response within a few days. The system gives us the flexibility to quickly schedule urgent requests.

The next step is to connect CADMAN-JOB to the ERP system so we can feed prices and actual hours worked back to the ERP system to be able to not just make accurate post-calculations but also to automate this process.

The machines have improved our entire production process, we have a lower cost price and better sales rates and hardly any products are rejected. We have a firm grip on planning, meaning much higher delivery reliability.

The conclusion is that purchasing machines from LVD has reduced our costs, enabling us to remain competitive for at least the next five years.