LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB
LVD Software Cadman-JOB

CADMAN-JOB

Usprawniony przebieg procesu pracy

CADMAN-JOB stanowi centralny system sterowania produkcją, dzięki czemu usprawnia ogólny przebieg procesów w warsztacie. System integruje biuro i halę produkcyjną w celu łatwego generowania i zarządzania zadaniami dla zwiększenia przepustowości, zminimalizowania ustawień i usprawnienia przebiegu procesu. Dostarcza dane w czasie rzeczywistym i zapewnia pełną przejrzystość procesu produkcji.

  • Cyfrowy przepływ informacji między biurem a halą produkcyjną
  • Łączy centralną bazę danych, system ERP, CAM i halę produkcyjną
  • Generuje, klasyfikuje i grupuje prace obróbki blach

Najważniejsze cechy

Integracja z systemem ERP

Przesyłaj zadania z systemu ERP do programu CADMAN-JOB, aby poprawić wydajność operacyjną. Wszystkie dane zebrane przez program CADMAN-JOB zostają eksportowane z powrotem do systemu ERP w celu aktualizacji stanu i dokonania analizy danych.
 

Przegląd funkcji produkcyjnych

CADMAN-JOB stanowi kompleksowe źródło informacji dotyczących części i zleceń roboczych na hali produkcyjnej. Analizuje poszczególne zlecenia oraz filtruje i łączy je, minimalizując liczbę konfiguracji, klasyfikując i grupując zadania w celu uzyskania najwyższej wydajności.

Śledzenie postępów obróbki

Oprogramowanie prezentuje bieżący status zadania, śledząc postęp produkcji w celu uzyskania pełnej przejrzystości, co zapewnia lepszą kontrolę całego procesu.

Niezawodność procesu

Oprogramowanie CADMAN-JOB zwiększa niezawodność procesów. Przedstawia szacunkowe i rzeczywiste dane dotyczące czasu produkcji, które można wykorzystać, aby wydajniej planować produkcję w systemie ERP.

Gromadzenie danych

CADMAN-JOB zbiera istotne dane dotyczące maszyn i zadań w celu dokonania analizy statystycznej. Oferuje także pulpit, na którym są wyświetlane kluczowe wskaźniki wydajności KPI, oraz tryb obciążenia roboczego. Oblicza on nadchodzące obciążenie maszyny, dostarczając dane, na podstawie których można podjąć decyzje na temat wprowadzania usprawnień biznesowych.

Inteligentna fabryka

CADMAN-JOB umożliwia integrację ze wszystkimi modułami oprogramowania CADMAN do programowania części 2D i 3D oraz sterowania produkcją w celu usprawnienia pracy inteligentnej fabryki.

Przerabianie elementów i pilne zlecenia

CADMAN-JOB oferuje elastyczność, umożliwiającą sprawne reagowanie na pilne zamówienia i konieczność przerabiania obrobionych elementów. System MES rejestruje dane dotyczące utraconych części, które zostają zidentyfikowane po dokonaniu cięcia i podczas gięcia za pomocą sterownika Touch-B. Utracone części zostają ponownie udostępniane do zagnieżdżania, co zmniejsza ilość odpadów. Dane są eksportowane do systemu ERP w celu śledzenia wykorzystania materiałów oraz analizy przyczyn przerabiania.