Extended tool magazine for punch press
Extended tool magazine for punch press
Extended tool magazine for punch press touchscreen
Extended tool magazine for punch press
Extended tool magazine for punch press
Extended tool magazine for punch press touchscreen

Rozšírený zásobník nástrojov (ETM)

Externé skladovanie 40 ďalších nástrojov

Rozšírený zásobník nástrojov (ETM) pojme až 40 ďalších nástrojov, čo prináša zvýšenú flexibilitu pri manipulácii s celou škálou komplexných dielov. Výmena nástroja je automatizovaná a dá sa vykonať aj počas prevádzky stroja.

  • 40 staníc na nástroje
  • Čas výmeny nástroja 18 sekúnd
  • Pre Strippit PX

Hlavné prvky

Rozšírená kapacita nástrojov

ETM pojme až 40 nástrojov. S použitím indexovateľných multi nástrojov to znamená ich rozšírenú kapacitu až o ďalších 400.

Koleso zásobníka

Konfigurácia kolesa zásobníka uľahčuje prístup k nástrojom.

Automatizované nakladanie/vykladanie

ETM umožňuje nakladanie a vykladanie nástrojov počas prevádzky stroja, aby sa minimalizoval čas výmeny.

Manažment inventára nástrojov

Riadenie Touch-P spravuje inventár nástrojov ETM, monitoruje zoznamy úloh a identifikuje nástroje potrebné pre aplikáciu a vkladá nástroje z ETM do Strippit PX.

Inštalácia v továrni alebo modernizácia pre budúcnosť

Táto modulárna automatizačná jednotka MOVit sa dá nainštalovať v továrni alebo pridať v budúcnosti v rámci modernizácie.

Monitorovanie životnosti nástrojov

Systém monitorovania životnosti nástrojov zaznamenáva počet úderov pre každý nástroj.

Technické údaje

Voliteľné doplnky

Automatizovaná výroba

ETM sa dá kombinovať s flexibilnou automatizáciou LVD (FA-P), čo je pokročilý systém pre nakladanie/vykladanie, preberanie dielcov a stohovanie, alebo s kompaktnou vežou (CT-P), čo je veža pre nakladanie/vykladanie a ukladanie surových materiálov a hotových dielov.