STRIPPIT PX 1530 S FA-P & CADMAN SUITE

Veľké komplexné projekty

Groven+ je odborník na stavanie fasád pre nebytové účely, pracujú na oknách, kupolách a vonkajšom obložení. Pri tak veľkých a komplexných projektoch je nutné zvážiť mnohé faktory. Ich bežné práce pokrývajú približne 4 000 m2 obkladov a väčšie až 35 000 m2. Port House, budova prístavnej správy v Antwerpách od známej architektky Zahy Hadid, je inovatívny projekt, na ktorý sú v Groven+ obzvlášť hrdí. „Ide o projekty s veľkou mierou architektonickej slobody s neštandardnými dimenziami, tvarmi a farbami. Presne na také typy sa chceme v budúcnosti zamerať,“ hovorí Jeroen Van De Putte, riaditeľ výroby, odborník na spracovanie plechu.

Pri podobných projektoch je nevyhnutné mať vysokovýkonný tím konštruktérov a manažmentu. Na základe architektových plánov (niekedy nie sú ani v 3D) konštruktéri vytvoria koncept, vypočítajú stabilitu, tepelné a akustické vlastnosti a vykonajú realizačné štúdie. Projektový manažment následne dohliada na celý projekt. Groven+ vytvára profily a prvky fasád interne a zodpovedá za inštaláciu a monitorovanie stavby. 

Automatizovaný dierovací systém

„Výroba komponentov kedysi zahŕňala veľa manipulácie. Plechy sa strihali na požadovanú veľkosť pomocou gilotínových nožníc, potom sa dierovali a jeden po druhom ohýbali. Pre operátorov to bolo časovo náročné a prácne,“ 

objasňuje Van De Putte. Vďaka minuloročnej inštalácii dierovacieho lisu LVD Strippit PX 1530 s rozšíreným zásobníkom nástrojov (ETM) a flexibilnej automatizácii dierovania (FA-P) vykonávame o tretinu menej manuálnych úkonov. Dierovací lis je prepojený so skladom s piatimi vežami vrátane 20 paletových polôh na každej veži. Celý systém beží na softvéri CADMAN®.

Groven+ Strippit PX1530 EMT
Groven+ Strippit PX1530 FA-P

Efektívny tok práce

So zvýšenou úrovňou automatizácie sa zvyšuje aj prípravná práca. Na začiatku sa importuje CAD súbor do CADMAN-SDI, ktorý je potom dostupný pre CADMAN-B, CADMAN-P a pre offline ohýbací a dierovací softvér. V prípade dierovania sa tak zabezpečí optimalizácia sekvencií, úsporného rozmiestnenia a výberu nástrojov. Súbory sa ďalej posielajú do stroja a keď operátor začne pracovať, do skladu sa vyšle signál na vyzdvihnutie palety s plechmi.  FA-P, flexibilný nakladací a vykladací systém po skončení práce nakladá plech a dierované diely priamo na príslušné palety. V ďalšom kroku sa na paletách posielajú na ohraňovacie lisy alebo sa vrátia späť do skladu.

Jednohlavový dierovací lis Strippit PX má 20 indexovateľných nástrojových staníc. Groven+ má veľké možnosti využitia multifunkčných nástrojov, ale aj tak sa rozhodli pre ETM so 40 ďalšími stanicami. Riaditeľ obchodu v LVD Stefaan Martens hovorí: „Ešte predtým, ako stroj začne pracovať, ETM optimalizuje výber nástrojov, aby sa zabezpečilo, že PX má všetky požadované nástroje. Nástroje, ktoré stroj nepoužije sa uvoľnia, napríklad pre kontrolu ostrosti.“ 

Žiadna masová výroba 

Groven+ sa nepodieľa na masovej výrobe. Každý nový projekt si vyžaduje nové diely. Nie je zvláštne, že Groven+ si zvolil vysokú mieru automatizácie? Van De Putte tvrdí, že nie: „Kvôli rozsahu projektov sú systémy úsporného rozmiestnenia dostatočne veľké. Jedno rozmiestnenie sa dá použiť na 100 plechov. Vždy ide o kombináciu veľkého množstva rovnakých dielov so špeciálnymi dielmi. Vďaka tomu je náš systém finančne výhodný.“ 

Martens dodáva: „Automatizácia už nie je vhodná len pre hromadnú výrobu. Softvér je navrhnutý tak, aby bola praktická aj pre menšie várky. Treba myslieť aj na náklady manuálnej práce, tie môžu byť zásadné.“

Trojnásobná produktivita

Už je to rok, čo systém používame a je čas na prvé vyhodnotenie. 

Van De Putte hovorí: 

„Práca s podobnými strojmi zahŕňa zložitý proces učenia. Na začiatku sme spracovali od 200 do 300 plechov za mesiac a teraz sa blížime ku 1 000. Ide o objem, ktorý sa dá určite zvýšiť, pretože zatiaľ nepracujeme v noci, ale z dlhodobého hľadiska to máme v pláne. 

Produktový manažér dierovacích lisov v LVD Pierre Comhaire dodáva:

„Tento systém má veľký význam kvôli možnosti dierovať, tvarovať, klepať a ďalším funkciám. Postupne odhalia všetky jeho schopnosti. Možno v budúcnosti vylepšia sklad, triediacu jednotku alebo budú analyzovať kľúčové ukazovatele výkonnosti cez CADMAN-JOB pre lepšiu optimalizáciu pracovných postupov. Systémy LVD sú modulárne a môžu sa rozrastať podľa potrieb zákazníka.“ 

Kevin Vercauteren – Metallerie 

The company Groven+ was founded in the 1990s and has specialised in building facades. That is to say, aluminium joinery, aluminium and glass facades, mainly for larger office buildings, so no residential buildings. 

Although aluminium profiles form the basis of aluminium joinery, Groven+ has always invested in sheet metal working. Our first machines in the early 1990s were also from LVD. We've always considered it important to include wall cladding in facade construction. We've also seen that our new machines open a lot of doors for us, turn new projects with more complex cladding. 

The group's annual turnover is €30 million, in Belgium, Luxembourg and France. To continue our success, we need top notch machinery. That's why we wanted an automated punch press with a warehouse.

At Groven+, we opted for a fully automated LVD machine. This replaced a standalone machine, without a warehouse, that had sheets delivered to it on a pallet. Everything was mixed up. Organising the sheets was very labour-intensive.

Now we have a fully automated magazine with 5 towers and 100 pallet positions, with 50 pallets of 4 by 2 metres. The press punches sheets of 4 by 1.5 metres. We don't just use the warehouse for storing sheets, it's also where we keep punched parts. 

Punched parts are stored in the warehouse on a 4 by 2 metre pallet. So if we need to process them further, we can retrieve them using the loading table. During stocking or retrieving material, production is not interrupted.

Now we work with sheets from the warehouse. Several parts are nested per sheet and then processed in one go by the punch press. 

All the parts are automatically unloaded, one at a time, onto the unloading table of the punch press. In the past, three people were needed to cut and punch sheets. Now, there is one person operating the punch press. The installation went very smoothly. We set up this entire system in one month and the start-up took six to eight weeks. 

We received all the information we needed to start production efficiently.

In the future, we will continue to invest in the latest technology, also integrated to the machines we have and from which we expect a lot. And there's still the programming, which is also quite a learning curve for us and which we are making great strides in. We use LVD's CADMAN software. Now our engineering office sends us 3D files instead of the 2D drawings that we used to have to redraw. 

The software imports the 3D files and gives us an unfold with the correct bend allowance. We can use those files to punch the parts very quickly and accurately.

When it comes to efficiency, it’s quite simple. When you switch from standalone to automated, the difference is like night and day. The press brake used to have to wait for the punch press, but now the press brake can hardly keep up.