Keď sa rok blíži k záveru, uvažujeme o chvíľach, ktoré urobili 2023 špeciálnych. 

Ako sa tešíme na začiatok nového roka, poďme...