Spoločnosť LVD Company nv bola spoločnosťami Deloitte Private, Econopolis a KU Leuven už šiesty rok po sebe vyhlásená za jednu z najlepšie riadených belgických spoločností.

Spoločnosť LVD si udržiava označenie najlepšie riadená spoločnosť od vzniku programu v Belgicku a je opätovným držiteľom zlatého ocenenia. Tento rok je LVD jednou z 26 belgických spoločností, ktoré boli ocenené za angažovanosť svojho vedenia a zamestnancov, čo je jeden zo štyroch hlavných pilierov programu, medzi ktoré patria stratégia, schopnosti, angažovanosť a finančná výkonnosť.

Zúčastnené spoločnosti sú hodnotené na základe globálneho rámca, ktorý bol vyvinutý v roku 1993 v Kanade a odvtedy bol zavedený v 46 krajinách sveta. 

LVD-best-managed-company-2023-social-card