Ako jedna z hnacích síl, "D" v LVD, významne prispel k úspechu spoločnosti, ktorú pomohol založiť v roku 1954 spolu s Jacquesom Lefebvrom a Marcom Vannestom. Títo traja manažéri sa navzájom dobre dopĺňali, pričom pán Dewulf pôsobil ako sprostredkovateľ vo vzťahu k vláde a priemyslu. Vďaka jeho úsiliu si spoločnosť LVD vybudovala v regióne povesť uznávaného výrobcu a dobrého zamestnávateľa.

Pod jeho vedením sa LVD rozrástla na medzinárodnú spoločnosť. Vďaka jeho podnikavosti a vízii do budúcnosti sa spoločnosť LVD už pred desaťročiami dostala na mapu ako inovatívny globálny hráč.

Hoci bol už dlhé roky na dôchodku a odovzdal pochodeň mladšej generácii, do poslednej chvíle sa úprimne zaujímal o osud spoločnosti. Ak to bolo možné, stále veľmi rád prichádzal do spoločnosti a stále prejavoval veľký záujem o najnovšie výrobky a vývoj. Rád sa stretával s novými ľuďmi v LVD, ale zároveň sa naďalej veľmi zaujímal o blaho všetkých ostatných zamestnancov spoločnosti. Bude nám veľmi chýbať.