MENU

LVD dodaje do pakietu oprogramowania CADMAN® nowy moduł inteligentnego importera rysunków

LVD CADMAN-SDI Smart Drawing Importer
LVD CADMAN-SDI oferuje pakiet rysunków BrisCAD

LVD dodało nowy moduł do swojego pakietu oprogramowania i zarządzania warsztatem CADMAN®. CADMAN-SDI (Inteligentny importer rysunków) upraszcza import plików CAD 2D i 3D oraz obliczenie czynników kosztowych, dzięki czemu użytkownicy mogą szybciej i dokładniej oszacować koszt pracy. Posiada on zintegrowany pakiet CAD 3D wykorzystywany do sprawdzania lub korekty zaimportowanych plików. CADMAN-SDI zwiększa jeszcze bardziej funkcjonalność zintegrowanego pakietu produktów CADMAN opartych na bazie danych, przeznaczonych do pomocy użytkownikom w optymalizacji programowania i maksymalizacji wielkości produkcji warsztatu.

INTELIGENTNY IMPORT

Plik rysunku CAD jest importowany do modułu poprzez prostą czynność przeciągnij i upuść.  Plik może być importowany część po części lub w partii części przy użyciu formatu STEP, SAT, IGIS, DXF, DWG, SLDPRT, IPT, STL, WMF oraz wielu innych formatów plików. Po zaimportowaniu, plik jest konwertowany do formatu OSM (Open Sheet metal) i przechowywany w centralnej bazie danych CADMAN.

CADMAN-SDI wyświetla kluczowe informacje o czynnikach kosztowych uzyskane z importu plików 2D/3D i automatycznie zapisuje przekonwertowany plik OSM bezpośrednio do bazy danych CADMAN. Przechowywane pliki OSM są również natychmiast dostępne dla wszystkich innych modułów pakietu CADMAN do szybkiego i efektywnego generowania programów laserowego wykrawania i gięcia oraz planowania zadań.

WSZYSTKIE POTRZEBNE DANE KOSZTOWE

CADMAN®-SDI zapewnia wszystkie dane potrzebne do stworzenia dokładnego kosztorysu, w tym wszystkie istotne informacje o części, takie jak nazwa części, rysunek 3D i rozwinięcie 2D, typ materiału i jego grubość, a także wszystkie czynniki kosztowe, takie jak długość konturu, powierzchnia netto i brutto części, prostokąt ograniczający 2D, wymiary zewnętrzne 3D, masa części, długość cięcia, liczba konturów, liczba gięć i inne informacje. Wszystkie dane są widoczne na pierwszy rzut oka na ekranie sterowania. Dane mogą być również eksportowane do pliku Excel, PDF, XML lub CSV. 

ZINTEGROWANY PAKIET CAD DO BLACH

CADMAN-SDI zawiera  BrisCAD®, solidny pakiet CAD 3D do bezpośredniego modelowania. BrisCAD pozwala na szczegółowe przeglądanie rysunków 3D, ich modyfikację oraz korektę zgodnie z wymaganiami. BrisCAD zapewnia rozpoznawanie cech, pozwala użytkownikowi na modyfikację złączy w wygięcia, zmianę zakładek, tworzenie wycięć i lofted bends (gięcia poprzez przekroje), parametryczne programowanie części, a nawet import całych zespołów.