Lynx fiber laser cutting machine with load assist first step
Lynx fiber laser cutting machine with load assist working
Lynx fiber laser cutting machine with load assist working
Lynx fiber laser cutting machine with load assist working
Lynx fiber laser cutting machine with load assist first step
Lynx fiber laser cutting machine with load assist working
Lynx fiber laser cutting machine with load assist working
Lynx fiber laser cutting machine with load assist working

Automatizácia Load-Assist

Jednoduché nakladanie a vykladanie

Load Assist je ľahko ovládateľný laserový automatizačný systém, ktorý sa ponúka v dvoch konfiguráciách pre zvýšenie produktivity laserového rezania. LA Load prepravuje plechy ku posúvnému stolu a LA Load/Unload vykladá narezané plechy.

  • Veľkosť plechov 3070 x 1540 mm, 4090 x 2055
  • Narába s materiálmi do 20 mm (LA 3015) a do 12,7 mm (LA 4020)
  • LA Load/Unload : Phoenix FL-3015, Phoenix FL-4020, Puma 3015, Puma 4020
  • LA Load : YSD LaserONE 3015, Phoenix FL-3015, Puma 3015

Hlavné prvky

Pohodlná manipulácia s paletami

Automatizácia Load-Assist je jednoduchý, no veľmi efektívny systém na uľahčenie pohybu plechov na a od posuvného stolu lasera.

Jednoduché používanie

LA Load je ovládané jednoduchým tlačidlovým systémom a môžu ho používať operátori na všetkých úrovniach. LA Load/Unload dokáže komunikovať s laserovým obrábacím zariadením pre automatické cykly bez zásahu operátora.
 

LA Load

LA Load rýchlo a efektívne dopravuje plechy zo stohu surových materiálov do stroja.

LA Load/Unload

Konfigurácia náklad/výklad uľahčuje pohyb surových materiálov a hotových dielov.

Modernizácia pre budúcnosť

Tieto modulárne automatizačné jednotky MOVit je možné pridať v rámci modernizácie.

Technické údaje

Voliteľné doplnky

Vstupný stôl pre surový materiál

Výstupný stôl pre hotové diely