Široký sortiment vozidiel

Spoločnosť TA-NO vždy vítala technológie a inovácie ako výrobca a subdodávateľ vysokokvalitných plechových produktov. Investovala do niekoľkých ohraňovacích lisov LVD a do stroja na rezanie laserom Phoenix 4020. Všetky stroje disponujú kompletným CADMAN® softvérom. Rodinná spoločnosť sa pýši svojou históriou, je to jedna z najstarších firiem na montáž prívesov. V Poľsku je po nich veľký dopyt, infraštruktúra je zameraná na cestnú dopravu, najmä pokiaľ ide o veľký a ťažký náklad. Úroveň hladiny vody v tokoch, ktoré spájajú sever a juh krajiny, je príliš nízka na prepravu ťažkých nákladov a ani preprava vlakom nepredstavuje to správne riešenie.

TA-NO vyrába ľahké, jednoosové prívesy pre rekreačné účely, ale aj trojosové prívesy pre transport ťažkého nákladu s kapacitou 60 m3. Medzi karosérie patria autotransportéry s rôznymi štruktúrami priestoru vrátane dvojpodlažných a zákazkových. Firma exportuje 70 % svojich produktov, a to najmä do Európskej únie, ale aj na Nový Zéland a do Spojených štátov. Zaberá 6000 m2 výrobného a administratívneho priestoru a zamestnáva viac ako 120 zamestnancov.

Jediné správne riešenie

Spolupráca s LVD začala pred viac ako 10 rokmi, kúpou ohraňovacieho lisu PPEC 220/42. Po niekoľkých rokoch sa spoločnosť TA-NO vďaka rastúcemu dopytu a pozitívnym skúsenostiam znova obrátila na LVD pri kúpe ďalšieho ohraňovacieho lisu. Išlo o Easy-Form a neskôr o stroj na vláknové laserové rezanie 6 kW Phoenix. „Keď sme plánovali ďalšie investície, mysleli sme si, že sú ideálnym zákazníkom pre LVD softvér CADMAN,“ hovorí Maciej Dąbrowa, manažér predaja LVD-Polska. „Od chvíle, keď LVD predviedla softvér pripravený pre Priemysel 4.0, sme boli presvedčení, že to bolo pre TA-NO jediné správne riešenie,“ hovorí Jakub Nockoski, manažér predaja v TA-NO. „Vďaka tomuto riešeniu sme boli schopní presne analyzovať výrobný čas, efektivitu stroja, operátora a narábanie s odpadom.“

Spoločné CADMAN prostredie

Rastúca miera digitalizácie priam núti výrobcov aplikovať princípy Smart Factory (inteligentnej výroby). „V dnešnej dobe, v ktorej dominuje produkcia malých zákaziek a dodací čas hrá kľúčovú úlohu, je zavedenie podobného riešenia pre trhovú konkurencieschopnosť nevyhnutné,“ vysvetľuje Dąbrowa. „Softvér CADMAN spĺňa naše požiadavky a jeho obrovskou výhodou je možnosť integrovať stroje od iných dodávateľov a vytvoriť tak spoločné pracovné prostredie.“

Centrálna databáza umožňuje pripojenie zariadení, strojov a procesov, monitorovanie a pomoc a podporu na diaľku. Znižuje to výrobný čas a plytvanie materiálu, zvyšuje efektivitu a flexibilitu. Okrem toho sme schopní rýchlo reagovať na neustále sa meniace dáta, poskytovať lepšie cenové ponuky a zlepšovať pracovné prostredie pre zamestnancov.

TA-NO už dlhé roky používa aj priemyselný tablet Touch-i4. Používateľ môže kontrolovať dáta v reálnom čase z akéhokoľvek miesta továrne a zjednodušuje riadenie celkového výrobného procesu. 

Istota s Easy-Form

LVD softvér nie je jediné riešenie, ktoré pomáha udržiavať najvyššie štandardy pre TA-NO. Spoločnosť sa rozhodla kúpiť ohraňovací lis Easy-Form práve kvôli systému Easy-Form® Laser.  „Tento adaptívny ohýbací systém pracujúci v reálnom čase zásadne zmenil našu výrobu čo sa týka času a kvantity. Podarilo sa nám znížiť chyby v ohýbaní pod minimálnu hranicu a zrýchliť výrobný proces o 20 – 30 %. Operátori sa pri používaní technológie cítia istejšie,“ zdôrazňuje Nockoski.

Moderné technológie hrajú v tomto prípade obrovskú úlohu, no je rovnako dôležité mať podobne zmýšľajúcich obchodných partnerov. „Postupom času sa spoločnosť LVD ukázala nielen ako dodávateľ a inštalatér, ale aj ako partner a poradca. Sme si preto istí, že sme sa vydali správnou cestou a plánujeme v nej pokračovať,“ hovorí Jakub Nockoski.