PPEB OHRAŇOVACIE LISY, TOOLCELL A TAURUS XXL

Rôzne druhy produktov

Breman Machinery figuruje v mnohých odvetviach priemyslu, napríklad v ťažbe ropy a zemného plynu, stavbe luxusných jácht, obrane a v zdravotníctve. Prevádzka spoločnosti sa nachádza na rieke Black Water. Ide o ideálne miesto pre jednoduchú lodnú prepravu ťažkých konštrukcií na miesto určenia. Exkurzia vedená generálnym riaditeľom Henkom Bremanom predstavila obrovské výrobné haly so širokým spektrom výrobkov ako sú ohromné časti baranidiel, núdzové mosty na opravu brehových komunikácií v Európe, kormidlá pre extra veľké jachty a systémy na zdvíhanie lodí nad hladinu. Sú tu ale aj rámy pre MRI skenery a sušičky na sušenie trávy pre závodné ťavy v Saudskej Arábii. 
 

"Náš trh je zameraný na jedinečné produkty s minimálnymi odchýlkami a z materiálov náročných na spracovanie. Vyžaduje si to vysokú úroveň zručnosti.” 

Možnosti budúcnosti 

S množstvom skúseností, znalostí a zručností dokáže Breman Machinery zdolať množstvo rôznorodých úloh. „Najradšej vyrábame neštandardné výrobky, ktoré pre nás predstavujú výzvu. Náš trh je zameraný na jedinečné produkty s minimálnymi odchýlkami a z materiálov náročných na spracovanie. Vyžaduje si to vysokú úroveň zručnosti.” Obrat spoločnosti Breman Machinery je na dobrej úrovni, vrátane energetickej transformácie. Nedávno napríklad dodali 1500-tonovú konštrukciu pre veternú energiu na mori. „Energetická transformácia je pre našu spoločnosť dosť dôležitá. Dáva možnosť vyrásť novému priemyslu, a to je veľmi vítaný krok,“ hovorí Henk Breman. Jeho vyjadrenie dokazuje, že spoločnosť hľadí mnoho generácií do budúcnosti. 

Nová továreň

Na výrobu týchto produktov sú potrebné kvalitné nástroje. Breman Machinery má široký sortiment strojov a oddelení na zváranie, montáž a uskladnenie.

oddelených priestorov Breman Bending, postavených ako súčasť celkovej spoločnosti Breman. Niek, syn Henka Bremana, tu má možnosť rozvíjať svoj talent a nadobúdať skúsenosti o zodpovednosť v podnikaní. „Tak ju dobre využi,” znie rada, ktorú dostal od otca. Cieľom novej továrne bolo inštalovať už existujúce stroje a pokročiť v logistike. Ťažké LVD stroje (spolu tri, dva ohraňovacie lisy a jedny nožnice) v zadnej časti výrobnej haly určené na spracovanie stredne veľkých plechov boli však už pomerne staré. Nakoniec došlo k úplnej modernizácii spracovania plechu a k inštalácií nových strojov v nových priestoroch. Najskôr sa uskutočnila modernizácia 1600-tonového, 800-tonového a 3000- tonového ohraňovacieho lisu pracovníkmi LVD pre vstup do digitálnej budúcnosti. ToolCell ďalej dopĺňa oddelenie ohraňovacích lisov. V továrni je aj 10 kW stroj na rezanie laserom Taurus s 18-metrovým rezacím stolom a vežovým automatizačným systémom (TAS) pre efektívne skladovanie plechov s rozmermi 6x2 m.
 

Dôvera v LVD 

Všetky tieto stroje sú z LVD, kam Henk Breman chodieval so svojim otcom ako dieťa. „LVD plne dôverujeme. S minulou generáciou strojov sme nemali žiadne problémy. Majú za sebou osvedčené výsledky, prečo by sme teda hľadali niekoho iného? Voči našim dodávateľom sme lojálni, a presne to očakávame aj od našich zákazníkov, keď im doručíme kvalitné produkty. S LVD sa spoliehame na dodanie vysokokvalitných strojov, ktoré môžeme použiť tak, ako sme zamýšľali a budú nám slúžiť po celé roky.“

Výzva digitalizácie

Henk a Niek Bremanovci veria, že je na nich a na ich zamestnancoch, aby zo strojov vyťažili čo najviac. Digitalizácia v tom hrá veľkú úlohu a LVD ponúka softvérové riešenia. Obaja považujú využitie potenciálu digitalizácie za výzvu. Spoločnosť má preto niekoľko tímov pracujúcich v tejto oblasti. „Softvér a počítače u nás využívame najmä ako nástroje. Pre nás je dôležitá zručnosť zamestnancov, ktorí presne vedia, ako narábať so strojmi.“

Odvážny krok

Tak ako Breman Machinery, aj Breman Bending sa chce zameriavať na výnimočné a komplikované produkty. Patrí sem ohýbanie hrubších materiálov, ktoré iní nezvládnu, ale aj výroba veľmi presných, tenkých komponentov z rôznych materiálov vrátane Hardox®, medi, duplexnej ocele a super duplexnej ocele.

Niek Breman a zamestnanci Breman Bending sa už nevedia dočkať. „Úplne nové stroje a nová výrobná hala, to je skvelé pracovné prostredie. Nová továreň zvýši efektivitu celej organizácie Breman. Keď máme všetko pod jednou strechou, postup od rezania po ohýbanie sa urýchľuje. Dodáva nám to veľa iniciatívy a vrhá to dobré svetlo aj na imidž spoločnosti. Je to dôležitý krok pre našich zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov a jasný signál, že pracujeme na našej budúcnosti.