Pre holandského výrobcu a subdodávateľa Bax Metaal bol CADMAN® softvér rozhodujúcim faktorom pri výbere LVD zariadení na laserové rezanie a ohýbanie