Ohraňovacie lisy

Komplexné portfólio ohraňovacích lisov zahŕňa stroj s hydraulickým a elektrickým pohonom, viacosové ohraňovacie lisy s jedinečnou technológiou adaptívneho ohýbania Easy-Form® Laser, automatizované ohraňovacie bunky, Synchro-Form pre XXL aplikácie, dizajny na kľúč a nástroje LVD.

Získajte viac informácií o našom kompletnom rade produktov

Ohýbanie plechov

Pri ohýbaní plechov, ktorému sa hovorí aj ohraňovanie lisom, ohýbanie okrajov, sklápanie alebo tvarovanie, kladie LVD dôraz na flexibilné automatizované riešenia, ohýbanie robotom a procesnú digitalizáciu. LVD ponúka mnohé rôzne riešenia – od nákladovo efektívnych a kompaktných ohraňovacích lisov a ohraňovacích lisov s elektrickým pohonom cez lisy vyrobené na mieru s hydraulickým pohonom a s viacerými osami až po masívne XXL ohraňovacie lisy PPEB-H XXL.

Vysoko precízna automatizácia ohraňovacích lisov je kľúčom k úspechu lisov LVD ako napríklad ohraňovací lis s automatickou výmenou nástrojov ToolCell alebo praktické robotizované ohraňovacie lisy Dyna-Cell a Ulti-Form, ktoré ponúkajú automatické programovanie a poradia si s krátkymi aj dlhými výrobnými chodmi.

Pri práci s veľmi hrubým materiálom alebo s materiálom s vysokou pevnosťou v ťahu ako Hardox® nemusia platiť tradičné pravidlá pre stanovenie minimálneho polomeru ohýbania, polomeru dierovania, vysekávacích otvorov, výpočtov ohýbacej sily a nástrojov ohraňovacích lisov.

LVD vyvinula jedinečné technológie, ktoré zabezpečujú precízne ohýbanie: technológiu adaptívneho ohýbania Easy-Form® Laser, ktorá CNC ohraňovacím lisom umožňuje kompenzovať odpruženie, mechanické spevnenie a smer vlákien a technológiu Synchro-Form, ktorá sa používa pri ohýbaní veľkých plechov, automatizovanie ohýbania veľkých profilov a pre automatické polohovanie veľkých plechov.

Softvérový balík CADMAN obsahuje softvér pre ohýbanie CADMAN-B na programovanie ohýbacích úkonov plechu aj v offline režime.