LVD press brake tooling cut and bent parts
Press brake tooling parts
LVD Software for press brake tooling
Press brake tooling machine
Press brake tooling
Press brake tooling
Press brake tooling computer software
Press brake tooling cabinet
Press brake tooling cabinet open
LVD press brake tooling cut and bent parts
Press brake tooling parts
LVD Software for press brake tooling
Press brake tooling machine
Press brake tooling
Press brake tooling
Press brake tooling computer software
Press brake tooling cabinet
Press brake tooling cabinet open

Nástroje pre ohraňovacie lisy

Štandardné nástroje pre ohraňovacie lisy

LVD vyrába vysokokvalitné, precízne obrúsené nástroje vyrobené z najlepších materiálov pre maximálnu odolnosť a dlhodobú životnosť.

  • Štandardné nástroje pre ohraňovacie lisy od 120 do 30 000 kN
  • Lemovacie a na mieru šité nástroje
  • Vyvinuté odborníkmi na ohraňovanie z LVD

Hlavné prvky

Expertíza

Dizajnovanie a výroba nástrojov je kritickou súčasťou stratégie vertikálnej integrácie LVD. LVD používa vysokú úroveň expertízy pri ohraňovaní ako aj pri vývoji svojich nástrojov a do procesu projektovania zapája najnovšie technológie.

Asistencie pre nástroje

Náš nástrojársky tím vyhodnotí potreby Vašej aplikácie a ponúkne najlepšie možné riešenie otázky nástrojov pre Vaše ohraňovacie práce. V prípade nástrojov vytvorených na mieru dokážu vytvoriť prototyp na vykonanie ohraňovacích skúšok použitím materiálu, ktorý dodá zákazník.

Vysoko kvalitné nástroje

Spoločnosť LVD sama riadi kľúčové parametre vo výrobnom procese, aby bola zaručená kvalita a dlhá životnosť nástrojov.

Najlepšie dodacie lehoty

Interná výroba je zárukou lepších dodacích lehôt, než keď ste závislí od externých dodávateľov. V zásobách držíme veľký počet štandardných nástrojov, preto zvyčajne dokážeme expedovať objednávky veľmi rýchlo.

Polomer STONE

Shaped Tooling for Optimal beNding without wEar (v preklade: Vytvarované nástroje pre optimálne ohraňovanie bez opotrebovania). Tento progresívny polomer na oboch stranách otvoru v tvare V, ktorý vyvinula spoločnosť LVD, znižuje trenie medzi materiálom a výsekom a minimalizuje značky na dieloch.

Induktívne kalenie

Nástroje sú kalené na minimálne 56 HRC, vďaka čomu sú silnejšie, trvácnejšie a neuveriteľne odolné voči opotrebovaniu.

Technické údaje