LVD Strippit machine PA Autoload system
LVD Strippit PA Autoload system
LVD Strippit PA machine autoload system
LVD Strippit machine PA Autoload system
LVD Strippit PA Autoload system
LVD Strippit PA machine autoload system

Nakladanie/vykladanie PA

Jednoduché a kompaktné nakladacie/vykladacie zariadenie

Nakladanie/vykladanie PA je základná jednotka pre automatizovanú manipuláciu s pracovným plechom. Aby sa šetrilo miestom, materiál sa nakladá a vykladá z rovnakej strany stroja. Ponúka procesnú spoľahlivosť pre vyššiu produktívnu kapacitu vysekávania.

  • Formáty 2 500 x 1 250 mm a 3 048 x 1 524 mm
  • Narába s materiálmi do 4 mm
  • Pre vysekávacie lisy Strippit VX, PX, V, M a E a Strippit PL

Hlavné prvky

Základné automatizované vysekávanie

Toto vstupné riešenie s automatizáciou je ideálne pre výrobcov, ktorí potrebujú rýchle a jednoduché nakladacie/vykladacie zariadenie pre zníženie manipulácie s materiálom.

Kompletná konfigurácia stola s kefami

Stôl s kefami minimalizuje hluk a značky na dielcoch.

Zvláda polohovanie krehkých dielcov

Efektívne narába s mikrospojmi plechov – rýchlo a ľahko vyloží aj uloženia krehkých dielcov.

Rozhranie automatického vkladania

Inštalácia v továrni alebo modernizácia pre budúcnosť

Táto modulárna automatizačná jednotka MOVit sa dá nainštalovať v továrni alebo v budúcnosti pridať v rámci modernizácie.

Technické údaje