MENU

LVD schenkt 5000 EURO voor De Warmste Week

In 2019 zette LVD zich opnieuw in voor De Warmste Week om bij te dragen aan een warmere wereld voor  zij die het moeilijk hebben.

Het Laser Engineering team organiseerde hiervoor verschillende acties:

  • Golden challenge: de uitdaging aangaan om enkele kilo’s te vermageren. Per percentage dat niet gehaald werd, ging een bedrag naar De Warmste Week
  • Silver challenge: inschrijven voor 25 workouts gedurende 10 weken. De workouts vonden plaats tijdens de middagpauze
  • Bronze challenge: 10 vrijdagen op rij kon men kiezen voor een speciale lunch waarvan een bedrag ging naar De Warmste Week.

De acties brachten in totaal € 2500,- op, en dit bedrag werd verdubbeld door LVD. Twee organisaties die LVD een warm hart toedraagt, kregen elk € 2500,- :

  • Bemok, die kinderen en jongeren met ernstige gedrags-, emotionele of autismestoornissen begeleidt
  • Love in Action, die o.a. leuke namiddagen en kampen aanbiedt aan kinderen uit kwetsbare gezinnen