CADMAN® v8.7 Adds Powerful Features & Updates

LVD wydała wersję 8.7 oprogramowania CADMAN® – najnowszą aktualizację swojego pakietu, wprowadzającą kilka kluczowych funkcji, w tym możliwość obsługi obcych operacji, takich jak gwintowanie, fazowanie i malowanie. Zaktualizowano również oprogramowania CADMAN-JOB (systemu zarządzania produkcją), CADMAN-SDI (do łatwego importowania plików), CADMAN-P (dla wykrawarek), CADMAN-L (dla wycinarek laserowych), CADMAN-B (dla pras krawędziowych) i Touch-i4 (tryb sortowania i weryfikacji). Pakiet oprogramowania LVD pomaga usprawnić proces obróbki metalu, zapewniając inteligentną produkcję.

ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI
Najnowsza wersja oprogramowania CADMAN jest w stanie integrować dodatkowe operacje, określane jako operacje pomocnicze i drugorzędne, w tym gwintowanie, gratowanie i szlifowanie. Ta aktualizacja pomaga usprawnić proces obróbki blach, pozwalając oprogramowaniu CADMAN na kontrolowanie, monitorowanie i rejestrowanie zamówienia od surowca po gotowy element. Operacje te są teraz widoczne na ekranie przeglądu w oprogramowaniu CADMAN-JOB i można je monitorować oraz śledzić w procesie produkcji w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia przejrzystości produkcyjnej. Korzystanie z jednego systemu (CADMAN) zapewnia spójność interfejsu użytkownika i pomaga usprawnić wydajność procesu.

Oprogramowanie CADMAN w wersji 8.7 zapewnia również współpracę w czasie rzeczywistym między systemami ERP i obróbki blach. System ERP przekazuje zlecenia robocze do oprogramowania CADMAN-JOB w celu ich przetworzenia. Ono z kolei przekazuje do systemu ERP stan realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym. Postępy zamówienia w procesie produkcji można śledzić w obu systemach. Zebrane dane mogą być analizowane przez użytkownika w celu wdrożenia usprawnień procesu. 

DLA WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORSTW, NIEZALEŻNIE OD ICH WIELKOŚCI 
Oprogramowanie CADMAN w wersji 8.7 może teraz zarządzać całym procesem obróbki blach bez konieczności stosowania systemu ERP.  Zlecenia robocze można tworzyć w oprogramowaniu CADMAN-SDI w celu przeniesienia do CADMAN-JOB. 

Masowe tworzenie zleceń roboczych z mocno ograniczoną koniecznością ręcznego wprowadzania danych upraszcza proces „od pomysłu do produktu”. Ta funkcjonalność sprawia, że CADMAN stanowi praktyczne rozwiązanie dla firm zajmujących się obróbką blach każdej wielkości, w tym dla producentów, którzy nie mają systemu ERP.

ULEPSZONE WYKRYWANIE GEOMETRII
Oprogramowanie CADMAN-SDI otrzymuje dużą aktualizację w wersji 8.7 i jest teraz w stanie wykryć obce operacje w geometrii 3D. Przykładowo może wykryć otwór o średnicy od 4,1 do 4,3 mm i zdefiniować go jako gwintowany otwór M5. Pozwala to zaoszczędzić czas i ułatwia operatorom zapoznanie się z geometrią 3D. Ponadto operacje, których nie można wykryć w geometrii, takie jak szlifowanie lub malowanie, można dodać w systemie ERP lub oprogramowaniu CADMAN-JOB podczas tworzenia zlecenia.

W wersji 8.7 oprogramowanie CADMAN-SDI oferuje teraz kontrolę wydajności. Sprawdza dostępne maszyny i oprzyrządowanie, weryfikuje geometrię elementu i ostrzega o wszelkich problemach 
z geometrią. 

Jeśli otwory są zbyt blisko linii gięcia i istnieje ryzyko odkształcenia po gięciu, CADMAN-SDI może automatycznie dodać cięcie odciążające do pliku DXF. 

ZOPTYMALIZOWANY PRZEBIEG PROCESU
CADMAN-JOB optymalizuje przebieg procesu, tworząc plan wykonania w oparciu o niezbędne operacje i wszelkie ograniczenia. Przykładem takich ograniczeń jest cięcie laserowe, które musi być wykonywane jako pierwsze, podczas gdy inne operacje, jak np. gwintowanie, można przeprowadzić przed lub po gięciu. Oprogramowanie CADMAN-JOB w wersji 8.7 zapewnia również elastyczność dodawania nieplanowanych operacji podczas produkcji. 

LEPSZE ROZWIĄZANIA CAM
CADMAN-P i CADMAN-L oferują teraz łatwy import plików metodą „przeciągnij i upuść”. CADMAN-L może usuwać wewnętrzne kontury za pomocą cięcia spiralnego, unikając możliwych kolizji i oszczędzając czas obróbki.  Najnowsza wersja oprogramowania CAM LVD do wykrawania i cięcia laserowego maksymalizuje wykorzystanie materiału dzięki opcji „rozmieszczania elementów”. Jeśli arkusz nie jest w pełni wykorzystany, ale nie ma wystarczającej ilości materiału do wytworzenia resztówek, oprogramowanie CADMAN może automatycznie rozmieścić elementy na całym arkuszu, zapewniając w ten sposób większe marginesy między elementami w celu zwiększenia stabilności podczas cięcia. 

Oprogramowanie CADMAN w wersji 8.7 można zamówić, kontaktując się z nami pod adresem software.support@lvdgroup.com