220 TOOLCELL S AUTOMATICKOU VÝMENOU NÁSTROJOV A DVOMA OHRAŇOVACIEMI LISY EASY-FORM PLUS CADMAN® SUITE

Efektívne postupy

Rodinná spoločnosť GLA-WEL sídli v Melle, v Dolnom Sasku a zameriava sa na rezanie plechov, tvarovanie a výrobu. Jej výhodou oproti konkurenčným podnikom je vlastný softvér Octoflex s ERP systémom, ktorý momentálne používa asi 100 zákazníkov. 

GLA-WEL prevádzkuje tri LVD ohýbacie systémy, 220-tonový ToolCell s automatickou výmenou nástrojov a dva OHRAŇOVACIE LISY Easy-Form (135 a 320-tonový). Vo veľkej miere využíva aj LVD softvér CADMAN®-SDI na importovanie súborov a kalkuláciu, offline programovací softvér CADMAN-B a softvér na zlepšenie pracovného toku CADMAN-JOB.

Obchodný riaditeľ Marcel Kemner hovorí, že GLA-WEL je rodinná firma postavená na osobnej komunikácii, čo znamená, že dokážu byť veľmi flexibilní a pohotovo reagovať. 

„Robíme veľa malých sérií v krátkych časových úsekoch, no ako naša spoločnosť rástla, strácali sme flexibilitu. Najdôležitejšie je teda zefektívniť naše procesy, aby sme mohli vyrábať rýchlejšie.“

„Tu prichádza na rad digitalizácia. Staviame na našom ERP systéme Octoflex a vytvárame digitálny proces pre automatizáciu mnohých operácií a administratívnych úkonov.“ 

Tvrdí, že rozhodnutie spolupracovať s LVD sa v zásade odvíjalo od schopnosti softvéru podporovať túto činnosť.

„Ohraňovacie lisy LVD sú vynikajúce, sú to lídri na technologickom trhu, no LVD softvér je skutočne jedinečný.“

Stephan Glahs a Simon Welkener sú dvaja výkonní riaditelia spoločnosti a zároveň vedú Octoflex. Glahs hovorí: „V kovospracujúcom priemysle spolupracujeme s veľkým množstvom zákazníkov a náš ERP systém musíme integrovať so softvérom od rôznych výrobcov. Softvér CADMAN od LVD nie je len trochu lepší než ostatné, je to samostatná kategória. Zistili sme, že prepojenie LVD softvéru môže výrazne zlepšiť naše výrobné kapacity. Umožnilo by nám to pripojiť aj stroje na rezanie laserom od iných výrobcov.

Významné šetrenie času

Glahs tvrdí, že keď ide o digitalizáciu a integráciu s ERP, v minulosti sa kládol dôraz len na laserové rezacie stroje. Ohýbanie bol externý proces, ktorý sa spoliehal na vstup dát od operátora z výrobnej plochy na prepojenie s ERP systémom. To znamená, že náklady, čas a ostatné premenné sa odhadovali počas plánovania a neboli založené na konkrétnych údajoch. Spoliehanie sa na procesy manuálnej zručnosti bolo pre GLA-WEL veľkou výzvou.

Simon Welkener hovorí:  „Keď s CADMAN-SDI zadáte úlohu do ERP systému, súbory sa automaticky prenesú do pozadia SDI a okamžite sa vypočíta výrobný čas obrobku. Dva úkony, ktoré sme predtým robili manuálne teraz robíme úplne automaticky.“

Kemner dodáva: „Čas výroby sa nedá zmerať len časom, ktorý strávi diel na oddelení ohýbania. Začína sa, keď si zákazník objedná službu a končí, keď mu ju dodáme. Ohýbanie tvorí len veľmi malý časový úsek. Náklady plynú z času potrebného na prípravu a aj zo samotného ohýbania.

„Predtým, než sme mali ohraňovacie lisy LVD, si zákazník objednal službu, správca predaja vytvoril objednávku v systéme a napokon plánovanie výroby stanovilo výrobné etapy. Objednávka pokračovala ďalej do konštrukčného inžinierstva, kde vypočítali laserovú geometriu plechu. Potom šla naspäť do plánovania výroby na výstup vo výrobnej hale.

„Keď dostaneme objednávku teraz a zákazník nám dodá súbory STEP, môžeme prejsť priamo k výrobe. V minulosti sme potrebovali dva dni len na administratívnu činnosť, kým sme mohli začať s výrobou produktu. Teraz môžeme tie dva dni vyškrtnúť. Potrebujeme len zadať objednávku do systému, skontrolovať nákresy a môže ísť rovno do výroby. Ušetrili sme 50 % nášho času venovaného administratíve.“

Ďalšia významná časová úspora prichádza v podobe offline programovania v CADMAN-B.

„Predtým sme programovali na stroji, viete si asi predstaviť ako to zlepšilo náš výrobný čas a kapacity,“ hovorí Stephan Glahs. „Teraz len importujeme STEP súbory a je to. Množstvo času, ktoré sme ušetrili vo všetkých oblastiach, je obrovské.“

Keď objednávka mieri do výroby, prichádza na rad CADMAN-JOB. 

„Vy určíte sled procesov, ktoré musia byť na stroji vykonané a v CADMAN-JOB ich môžete nakombinovať podľa aktuálnych požiadaviek a dostupnosti strojov a minimalizovať tak čas mimo výroby,“ hovorí Stephan Glahs.

Čo sa týka samotných ohraňovacích lisov, pôvodný zámer bol kúpiť len ToolCell, ideálne riešenie pre automatickú a rýchlu výrobu a pre malé várky, no slovami Marcela Kemnera: „Nakoniec sme kúpili tri stroje, pretože systém merania uhlov Easy-Form® Laser bol evidentne omnoho lepší ako konkurencia.“ 

Zaručuje presnosť a ešte viac šetrí čas. 

„V minulosti sme diel ohli, vybrali ho, zmerali, znova ho ohli, niekedy tri alebo štyrikrát. S Easy-Form ho stačí ohnúť, vybrať a je hotový.“ 
GLA-WEL tvrdí, že po inštalácii prvého ohraňovacieho lisu LVD nastal nárast v produktivite o 18,52 % v porovnaní s dva roky starým strojom od konkurencie.

Zákaznícky portál Octoflex

Stephan Glahs hovorí, že ďalší krok je ešte viac pokročiť v digitalizácii.

„Máme zákaznícky portál, na ktorý môže zákazník nahrať svoje nákresy, dostať cenovú ponuku a objednať si hotové laserom rezané a tvarované diely. Do našej výroby to prichádza automaticky. Balíček Octoflex sme začali ponúkať aj iným spoločnostiam na spracovanie plechu, aby mohli používať ERP systém a portál s ich vlastnými zákazníkmi. Kombinácia ERP systému špeciálne zameraného na prácu s plechom a LVD softvéru vytvára niečo skutočne unikátne.“

Projekt na obrázku

LakeLab na jazere Stechlin v nemeckom Brandenburgu je veľký experimentálny projekt Leibnizovho inštitútu sladkovodnej ekológie a vnútrozemského rybárstva (IGB). Kovová konštrukcia 24 nádrží s jazernou vodou bola navrhnutá a vyrobená v úzkej spolupráci s GLA-WEL. Plávajúce nádrže s priemerom 9 metrov sú vyrobené z hliníku odolného voči jazernej vode.

Pontoon project LakeLab lake Stechlin”