Warehouse automation system
Warehouse automation system

Skladový automatizačný systém (WAS)

Vysoko nastaviteľné skladovanie a získavanie

WAS ponúka plne automatizovaný systém pre skladovanie surových a hotových materiálov a pre získavanie z jednotiek vežového skladovania, ktorých počet sa dá nastaviť. WAS sa dá pripojiť k viacerým vysekávacím lisom a predstavuje ideálne riešenie pre automatizované spracovanie veľkých objemov.

  • Veľkosť plechov: 3 070 x 1 540 mm, 4 090 x 2 055 mm
  • Narába s materiálmi do 4 mm pri veľkosti plechov 3 070 x 1 540 mm a 3 mm pri veľkosti plechov 4 090 x 2 055 mm
  • Pre Strippit PX s flexibilnou automatizáciou (FA-P)

Hlavné prvky

Optimálne riešenie

Automatizácia WAS ponúka upravený nastaviteľný počet veží s minimálnym počtom štyri veže v jednoradovej alebo dvojradovej konfigurácii. Maximálna kapacita vstupnej/výstupnej palety je 3 tony alebo 5 ton. Stohovacia výška je 90 mm.

Nepretržitý tok materiálu

Nakladacie a vykladacie zariadenie používa lúpací systém na efektívne dopravovanie surových materiálov a hotových dielov, triediacu polohu a plynulý návrat do skladu s vytriedenými/nastohovanými dielami z dopravy paliet FA-P.

Jednotka na dopravu paliet

Jednotka na dopravu paliet umiestnená na lineárnej dráhe za, resp. medzi vežami, rýchlo a efektívne presúva palety do a z veží. Laserové meranie zabezpečujte správne umiestnenie paliet.

Rozhranie s dotykovou obrazovkou

Grafické rozhranie Touch-A a softvér pre manažment skladu sú intuitívne a jednoduché na používanie. S jednotkou na dopravu paliet sa vytvorí WIFI spojenie.

Modernizácia pre budúcnosť

Táto modulárna automatizačná jednotka MOVit sa dá pridať v rámci modernizácie.

Technické údaje

Voliteľné doplnky

Dodatočná V/V stanica na veži

V/V stanice, resp. jednoduché výstupné stanice sa dajú pridať na dostupné veže, aby vytvorili viacero prístupných bodov k materiálom a dielcom. Dajú sa použiť na poskytovanie materiálu pre samostatne stojace stroje, na donášku dielov do triediacej oblasti alebo ohraňovacích lisov.