MENU

GLA-WEL (Niemcy)

GLA-WEL

GLA-WEL (Niemcy)

TOOLCELL, EASY-FORM, CADMAN® 

GLA-WEL używa pras krawędziowych LVD: ToolCell, 220 ton, z systemem automatycznej zmiany narzędzi oraz dwóch maszyn Easy-Form o nacisku 135 i 320 ton. W firmie powszechnie wykorzystywane jest również oprogramowanie LVD: CADMAN®-SDI do importowania plików i obliczeń, CADMAN-B do programowania offline oraz CADMAN-JOB do obsługi przepływu pracy.