MENU

FRANZ WÖSS (Austria)

FRANZ WÖSS (Austria)

PHOENIX FL-4020, ELECTRA FL-3015, AUTOMATION, CADMAN®

Wycinarki laserowe Phoenix FL-4020 o mocy 4 kW i Electra FL-3015 o mocy 8 kW w połączeniu z automatyzacją i zoptymalizowanym przebiegiem procesu przy użyciu oprogramowania CADMAN® utrzymują firmę Wöss w stanie rozkwitu.