MENU

Rozwijając nasz świat

Urządzenia LVD są instalowane w zakładach produkcyjnych na całym świecie, w tym niektórych z najbardziej znanych firm w branży. Z bazą ponad 30 000 klientów na różnych rynkach, od usług gastronomicznych do obrony, nasz sprzęt przyczynia się do powstania świata produktów. Kluczowe branże, które obsługujemy obejmują: 

 • Transport
 • Maszyny przemysłowe i handlowe
 • Obrona
 • Produkty spożywcze i sprzęt dla gastronomii
 • Budownictwo – takie jak koparki i dźwigi teleskopowe
 • Energetyka – odnawialne źródła energii – energetyka wiatrowa – słupy oświetleniowe
 • Maszyny i urządzenia rolnicze
 • Gotowe wyroby metalowe na zlecenie
 • Sprzęt elektroniczny
 • Sprzęt medyczny i naukowy
 • Sprzęt gospodarstwa domowego i gospodarczy
 • Stalowe centra serwisowe