MENU

ToolCell XT Oferuje Magazyn Narzędzi O Pojemności Zwiększonej O 50%

LVD ToolCell XT Press Brake
LVD ToolCell XT with Integrated Automated Tool Changer
LVD ToolCell XT features Easy-Form Laser Angle Correction System

LVD wprowadza na rynek ToolCell XT, najnowszą generację prasy krawędziowej ToolCell z automatyczną zmianą narzędzi, z magazynem narzędzi o zwiększonej pojemności zdolnym do przechowywania 50 procent więcej narzędzi w porównaniu z oryginalną konstrukcją. ToolCell XT jest rozwiązaniem zapewniającym efektywne gięcie małych partii - dla dużej różnorodności części o wysokiej dokładności, z minimalnym czasem przezbrojenia. Duża ilość narzędzi umieszczonych w prasie zapewnia elastyczność w zakresie obsługi szerszej gamy operacji gięcia, łącznie ze złożonymi konfiguracjami.

SZYBKA I PRECYZYJNA ZMIANA NARZĘDZI
ToolCell XT charakteryzuje się powiększonym, zintegrowanym magazynem oprzyrządowania. Prasa krawędziowa wykorzystuje narzędzia o imponującej długości całkowitej: maksymalnie 17 280 mm (+/-17,2 m) dla stempli oraz maksymalnie 40 320 mm (+/-40,32 m) w przypadku matryc. Dodatkowe skrzynki narzędziowe są zintegrowane z obu stron maszyny.

ToolCell XT wykonuje zmianę narzędzi szybko i precyzyjnie, według zoptymalizowanej ścieżki zmiany narzędzia. Automatyczna konfiguracja oprzyrządowania zwiększa wydajność operacji gięcia i eliminuje czasochłonną ręczną regulację narzędzi.

Wraz ze zwiększoną pojemnością oprzyrządowania maszyna ToolCell XT oferuje wszechstronność w zakresie obsługi różnych typów materiału, organizując narzędzia według typu materiału i bez trudu przełączając pomiędzy zastosowaniem obejmującym stal nierdzewną i stal miękką.

OREKTA KĄTA W CZASIE RZECZYWISTYM
W przypadku produkcji małych partii istotne jest, aby uniknąć kosztownych gięć próbnych. Podobnie jak wszystkie prasy krawędziowe ToolCell prasa ToolCell XT jest wyposażona w system technologii laserowego gięcia adaptacyjnego w trakcie procesu Easy-Form® (EFL) opracowany przez firmę LVD. System EFL gwarantuje pożądany kąt począwszy od pierwszej operacji gięcia.

W skład systemu wchodzą dwie kamery laserowe połączone z inteligentną bazą danych gięcia w systemie sterowania Touch-B. W miarę inicjowania operacji gięcia przez prasę krawędziową urządzenie pomiarowe przesyła w czasie rzeczywistym cyfrową informację do układu sterowania CNC, który przetwarza ją i następnie dostosowuje głębokość, aby uzyskać prawidłowy kąt. Proces gięcia przebiega nieprzerwanie i nie następuje strata czasu produkcji.

ZAAWANSOWANE STEROWANIE I OPROGRAMOWANIE
Prasa ToolCell XT wyposażona jest w najnowszy system sterowania Touch-B. Intuicyjne ikony graficzne wykorzystywane są do szybkiego i prostego zarządzania wszystkimi parametrami maszyny.

Układ sterowania jest połączony z centralną bazą danych CADMAN® w której przechowywane są wszystkie dane związane z produkcją. Po zaimportowaniu projektu części 3D w systemie CAD oprogramowanie CADMAN-B (do gięcia) automatycznie oblicza naddatek na gięcie i określa optymalną sekwencję procesu gięcia, położenie czujników i konfigurację narzędzi. Wiedza ta opiera się na algorytmach eksperta CADMAN do tworzenia rozwinięcia profilu i obliczania kolizji podczas całego procesu gięcia.

ToolCell XT oferowana jest w konfiguracji 135 ton/ 4 metry, inne wielkości są w trakcie opracowania.