MENU

LVD wprowadza nową wielkoformatową maszynę do cięcia laserowego

LVD Taurus Large-Format Laser Cutting Machine
LVD Taurus Large-Format Laser Cutting Machine
LVD Taurus FL Offers Bevel Cutting Option

LVD wprowadza maszynę Taurus FL- nową, wielkoformatową światłowodową wycinarkę laserową w formie bramowej, opracowaną do cięcia wielkoformatowych arkuszy blachy. Maszyna posiada unikalną modułową konstrukcję- wielkość rozpoczyna się od stołu o długości 12 metrów i może być wydłużana w postępie co 4 metry, do maksymalnej długości stołu równej 42 metrów, aby sprostać potrzebom użytkownika. Duży format umożliwia cięcie oraz nesting różnorodnej gamy detali, zwiększając wydajnośc i optymalizując wykorzystanie materiału.

ZALETY WIELKIEGO FORMATU 
Taurus FL zapewnia elastyczność obróbki wielkogabarytowych arkuszy, cięcie w ramach pewnego zakresu prac partii o różnych rozmiarach, kształcie i rodzaju materiału, o szerokości do 3,3 m i grubości do 30 mm.

Duże części można obrabiać bez zmiany położenia, natomiast wiele mniejszych elementów może być obrabianych w sposób ciągły umieszczając na stole różne formatki blach. Detale mogą być cięte na jednej części stołu, podczas załadunku/rozładunku na drugiej części, zmniejszając czas przestoju do absolutnego minimum.

Konstrukcja maszyny Taurus FL zapewnia łatwy dostęp. Jedynie brama jest wyposażona w obudowę. Konstrukcja  i układ napędowy gwarantują wysoką dynamikę maszyny przy cięciu wielkoformatowym.

Operator ma do dyspozycji dwa panele dotykowe, które zapewniają wygodny dostęp do układu sterowania. Podręczna jednostka sterująca umożliwia operatorowi bezpiecznie przesuwanie w trybie ręcznym we wszystkich osiach, w celu konfiguracji maszyny lub załadunku zmieniacza dysz. Kamera znajdująca się w strefie cięcia i monitor na konsoli operatora umożliwiają ciągłe monitorowanie procesu cięcia. Strefa cięcia jest wyposażona w zdejmowany panel przedni, zapewniając dostęp w celu wykonania konserwacji.

Maszyna nie wymaga specjalnego fundamentu.

ROZSZERZONY ZAKRES MASZYNY
Maszyna Taurus FL zapewnia również możliwość cięcia ukośnego i cięcia 2,5D do kąta 45°. Laser światłowodowy to idealne narzędzie do niezawodnego wykonywania cięć ukośnych w wielkoformatowej platformie do cięcia. Opcja cięcia ukośnego zapewnia szybki i ekonomiczny sposób przygotowania materiału do kolejnych operacji spawania lub tworzenia kształtów geometrycznych.

Głowica do ukosowania maszyny Taurus FL wykorzystuje dwa silniki napędu bezpośredniego. Zasada napędu bezpośredniego polega na tym, że nie wykorzystuje on elementów przekładni, co zapewnia najwyższą możliwą dokładność i system szybkiego reagowania. W rezultacie zapewnione jest niezmiennie precyzyjne cięcie ukośne.

Głowica do ukosowania jest w stanie ciąć na poziomej powierzchni, a także wycinać kształty we wstępnie uformowanych częściach lub wycinać pod kątem w granicach osi Z i kąta +/- 45°.

Opcjonalny automatyczny zmieniacz dysz zwiększa czas zdatności maszyny do pracy oraz jej przepustowość. Urządzenie jest wyposażone w magazyn na 30 dysz w uchwycie w stylu głowicy rewolwerowej, znajdującym się w pobliżu głowicy tnącej. Zmieniacz dyszy jest wyposażony w zintegrowaną kamerę, która sprawdza jej wyrównanie, rozmiar i stan. Zapewnia on automatyczną kalibrację pojemnościowego czujnika wysokości i czyszczenie dysz po wstępnie ustawionej liczbie wpaleń.

Opcjonalne oprogramowanie CADMAN®-L obejmuje zautomatyzowane funkcje w celu uproszczenia programowania. Oferuje zaawansowany nesting, unikanie kolizji, wykrawanie i cięcie w locie oraz tabele parametrów procesu do pełnego wykorzystania potencjału maszyny Taurus FL. Do cięcia skośnego dostępny jest opcjonalny dodatkowy moduł dla oprogramowania SolidWorks, Solid Edge i Inventor.

Maszyna Taurus FL jest oferowana z laserem światłowodowym o mocy 6, 8, 10 lub 12 kW, który szczyci się wiodącą w branży sprawnością całkowitą ponad 40%.