MENU

Dyna-Cell z Easy-Form Laser i kreator programowania

Dyna-Cell z Easy-Form Laser

Zrobotyzowana komórka do gięcia Dyna-Cell jest dostępna z systemem Easy-Form®Laser. Dyna-Cell posiada również rewolucyjny, inteligentny kreator automatycznego programowania, który jest najszybszym i najbardziej intuicyjnym sposobem programowania gięcia w branży.

Wymienione funkcje zwiększają zdolność Dyna-Cell do wydajnej automatyzacji gięcia małych i średnich detali, w partiach o różnych wielkościach.

REWOLUCYJNY KREATOR PROGRAMOWANIA  
Dyna-Cell jest wyposażona w inteligentny, automatyczny kreator programowania, stworzony specjalnie dla tej maszyny. Przygotowanie programu CAM i robota jest przeprowadzone 
w pełni offline, bez potrzeby uczenia robota na maszynie. Znacznie skraca to czas  konfiguracji oraz gwarantuje szybki proces ,,od projektu do produktu", nawet dla małych partii.

Po zaimportowaniu rysunku 3D kreator automatycznie generuje program gięcia oraz ruchy robota, zarządzając operacją gięcia tak, aby wyprodukować gotowy detal. Następnie rozładowuje materiał lub układa części w stos. 

Zapewnia to łatwe programowanie „standardowych” produktów, takich jak wielokrotne krawędzie, wsporniki i profile. Wylicza także kompletną ścieżkę bezkolizyjną, w tym pozycje chwytaka oraz symuluje gięcie detali przez robota.

IDEALNE GIĘCIE
Unikalny system Easy-Form®Laser zapewnia maszynie Dyna-Cell zaawansowaną spójność procesu produkcyjnego. System laserowego pomiaru kąta gięcia jest opcją w 40-tonowej elektrycznej prasie krawędziowej, która jest podstawą komórki do gięcia Dyna-Cell. Zapewnia on powtarzalną dokładność już od pierwszego gięcia.

System przesyła w czasie rzeczywistym dane do układu sterowania CNC, który po ich przetworzeniu natychmiast dostosowuje położenie stempla, gwarantując uzyskanie prawidłowego kąta. Proces gięcia przebiega nieprzerwanie i nie następuje strata czasu produkcyjnego. EFL umożliwia maszynie dostosowanie się do materiałów o różnej grubości i sprężystości oraz o różnym układzie włókien, automatycznie kompensując wszelkie zmiany.

BOGATO WYPOSAŻONA KOMÓRKA PRODUKCYJNA
Dyna-Cell została zaprojektowana do pracy w trybie automatycznym, ale może również funkcjonować jako samodzielna prasa krawędziowa, gdy dane zastosowanie nie nadaje się do automatyzacji. Dzięki temu maszyna Dyna-Cell jest niezwykle wszechstronna i wydajna dla szerokiego zakresu operacji gięcia.

Uniwersalny chwytak LVD obsługuje szeroką gamę części, eliminując potrzebę stosowania różnych rozmiarach chwytaków. Skraca również czas przechwytu oraz przezbrojenia. Chwytak dostosowuje się do części o rozmiarach od 35 mm x 100 mm do 350 mm x 500 mm i masie do 3 kg.
Kompaktowa maszyna Dyna-Cell zajmuje powierzchnię o wymiarach 5 m x 5 m.