MENU

Aktualizacja planu działania dot. COVID-19 - Firma LVD w Belgii NIE jest zamknięta

LVD podejmuje działania przeciwko COVID-19

Dla LVD zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych są kluczowe. Firma stale monitoruje rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) oraz postępuje zgodnie z protokołami wprowadzonymi przez lokalne i krajowe organizacje ds. zdrowia. LVD stosuje się również do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Poniżej znajduje się aktualizacja planu działań podjętych przez grupę LVD:

Ciągłość działalności przy minimalizacji ryzyka dla pracowników

Belgia podejmuje surowe środki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Firma LVD w Belgii aktywnie wdrożyła procedury, aby zakład produkcyjny mógł działać zgodnie z nowymi wytycznymi.

Podjęto następujące środki:

  • Zmniejszono liczbę osób w zespołach do niezbędnego minimum oraz wprowadzono dodatkowe zmiany, aby zminimalizować kontakt społeczny pracowników
  • Firma zachęca do pracy zdalnej, w sytuacjach gdy jest to możliwe
  • Dostosowano środki bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników i przedstawiono najnowsze wytyczne dotyczące ochrony osobistej, takie jak:
  • Dystans społeczny
  • Regularne mycie rąk i stosowanie środków dezynfekujących
  • Korzystanie ze środków ochrony osobistej przez Inżynierów Serwisu LVD podczas wykonywania prac serwisowych
  • Stosowanie się do pozostałych wytycznych określonych przez Światową Organizację Zdrowia ( WHO)
  • LVD postępuje zgodnie z wytycznymi dotyczącymi podróży, które zostały wydane przez belgijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ograniczono wszystkie delegacje do niezbędnego minimum oraz podróże do obszarów wysokiego ryzyka
  • LVD zaleca pracownikom samodzielną kwarantannę oraz pracę z domu, jeśli istnieje podejrzenie zakażenia wirusem.

Oddziały LVD są proszone o wdrożenie podobnych środków ostrożności w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Środki ostrożności mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu.

LVD gwarantuje wsparcie dla klientów na całym świecie, wykorzystując najnowsze technologie

Osobiste wizyty w siedzibie LVD w Belgii, takie jak wizyty sprzedażowe, zostały zawieszone. Należy jednak zauważyć, że wszystkie działy nadal są otwarte, choć procedury pracy zostały dostosowane do aktualnej sytuacji.  Firma wdraża nowe rozwiązania, aby zapewnić dostawę maszyn i części zamiennych oraz zaoferować wsparcie sprzedaży i serwisu.

Obecnie trwają prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami, wykorzystującymi najnowsze technologie (rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, narzędzia współpracy). Niektóre z tych rozwiązań zostaną wdrożone już w nadchodzących tygodniach.

W miarę rozwoju sytuacji LVD odpowiednio zmieni i zaktualizuje podjęte działania. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat COVID-19, odwiedź stronę internetową Światowej Organizacji Zdrowia.